Onderwerp

SamenStarten

SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt.

Over SamenStarten

De psychosociale ontwikkeling van kinderen wordt vanaf de geboorte gevormd via transactionele processen tussen het kind en zijn omgeving. Aandacht voor hechting is van belang voor een gezonde ontwikkeling. SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. SamenStarten-professionals kunnen een veilige hechting bevorderen door aandacht te besteden aan de brede opvoedsituatie en de empowerment van de ouders.

SamenStarten wordt door de JGZ toegepast tijdens contactmomenten tot vier jaar. Kenmerkend voor het programma is een specifieke gespreksmethodiek, het stapsgewijs volgsysteem (het DMOP-protocol, ontwikkeld door de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning) en de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein.

Stapsgewijs volgsysteem

Binnen SamenStarten gaan de JGZ-professionals op gestructureerde wijze in gesprek met de ouders over de ontwikkeling van het kind in zijn omgeving. Wanneer het kind 8 weken oud is, staan de ouders en professional uitgebreid stil bij de brede opvoedsituatie van het gezin. Eventuele zorgen worden geïnventariseerd door het bespreken van de vijf domeinen, die relevant zijn voor de psychosociale ontwikkeling van het kind:

  • Competentie van de ouders;
  • rol van de partner;
  • sociaal netwerk;
  • gebeurtenissen en omstandigheden (mogelijke obstakels);
  • welbevinden van het kind.

De vervolgcontacten met het gezin krijgen vorm afhankelijk van de individuele situatie, waarbij aandacht is voor wat in het vorige gesprek besproken is en wat voor de ontwikkeling van het kind relevant is. De gezinnen ontvangen zorg op maat en indien nodig kan extra ondersteuning snel ingezet worden. Het bewust opbouwen van een vertrouwensband tussen de professionals en de ouders is een belangrijk onderdeel van SamenStarten.

Achtergrond van het DMOP
De ontwikkelaar van het DMOP is Noortje Tan, begeleid door Dr. D. van den Boom en Prof. Dr. J. Hermanns (Universiteit van Amsterdam). Het DMOP is het resultaat van een project ter verbetering van de zorg rondom gezinnen met kinderen in de gemeente Amsterdam. Hierbij was de opdracht: ontwikkel een screening op veilige hechting; een manier om te kunnen onderscheiden of een kind zich veilig of onveilig aan de ouder gehecht heeft. Het resultaat is een stapsgewijs volgsysteem, waarbij de hechting tussen ouder en kind vanaf de geboorte gevolgd wordt.

Samenwerking met partners in het brede jeugddomein

De kracht van de JGZ ligt in de lokale samenwerking met de partners. SamenStarten versterkt deze samenwerking en gaat daarbij uit van het zo-zo-zo-zo principe. Goede ondersteuning dient zo snel, zo licht, zo kort en zo dichtbij mogelijk te gebeuren. Om dit mogelijk te maken is optimale samenwerking met de ketenpartners van belang. Binnen SamenStarten is daarom gerichte aandacht voor het versterken van de samenwerking binnen de zorgketen. De organisaties en andere betrokkenen in het lokale sociale domein jeugd worden actief in beeld gebracht en als partners verbonden. De SamenStarten App biedt de JGZ-professional en de ouder een overzicht van de verwijsmogelijkheden.

De methodiek van SamenStarten kan ook worden vertaald naar andere levensfasen. Inmiddels is een aantal vertalingen van het protocol gerealiseerd (prenataal en 4+), en worden deze als pilot in diverse gemeenten getest.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.