Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start.

Wat kan jij doen?

Iedereen kan bijdragen aan een gezonde zwangerschap voor (aanstaande) ouders, en een goede start voor elk kind. Inzetten op preventie, waardengedreven vakmanschap en slim samenwerken zijn de wegen waarlangs die goede start kan worden bereikt. Alle medewerkers, uit de geboorte- of jeugdgezondheidszorg, het sociaal domein, de gemeente of het informele netwerk, zetten zich samen met de (aanstaande) ouders hiervoor in. Dit vraagt om doorzettingsvermogen om elkaar beter te (leren) kennen en lef om soms een extra stap te zetten.

Preventiedenken

Voorkomen is beter dan genezen! Duurzaam en integraal preventiebeleid beschermt en bevordert de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen. De kinderen van nu en de komende generaties. In alle fasen van het leven, van kinderwens tot volwassenheid, is aandacht nodig voor preventie om een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren te waarborgen. Daarmee werken we aan een inclusieve samenleving. Het is dus van belang dat in de volle breedte op preventie wordt ingezet en dat ieder kind krijgt wat hij of zij nodig heeft. Dat doen we op verschillende niveaus:

  • Universeel: het beschermen en actief bevorderen van ieders gezondheid.
  • Selectief: het voorkomen van problemen bij kinderen en ouders met risicofactoren.
  • Geïndiceerd: gericht op vragen en/of klachten en op het verminderen en voorkomen van problemen.

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij maakt het ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht nodig hebben. De matrix kan op verschillende manieren worden gebruikt door gemeenten en/of professionals. Op deze pagina kun je verschillende preventiematrixen downloaden om te gebruiken binnen de eigen organisatie/gemeente.

Waardengedreven vakmanschap

De deskundigheid en bevlogenheid van professionals die van preventie hun vak hebben gemaakt is van onschatbare waarde. Ze combineren hun eigen praktijkervaring met wetenschappelijke kennis en ervaringskennis van de kinderen en ouders. Waardengedreven vakmanschap maakt de beste zorg voor kinderen en (aanstaande) ouders mogelijk. Die professionals moeten we koesteren! We weten dat er verschillende redenen zijn waardoor de druk op de zorg voor kinderen en (aanstaande) ouders extra onder druk staat.

Hoe kunnen we de professionals (weer meer) eigen ruimte geven voor het nemen van verantwoordelijkheid en beslissingen? Hoe zorgen we gezamenlijk voor waardengedreven vakmensen die in complexe situaties op hun eigen oordeel durven te vertrouwen? Het NCJ gaat samen met die professionals in gesprek over wat ze nodig hebben om (nog/weer) beter te kunnen ‘werken vanuit de bedoeling’. Zodat ze durven te doen wat zij vinden dat nodig is. In het belang van het (ongeboren) kind en de (aanstaande) ouders. Dit geeft energie en komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Lees meer over ‘Waardengedreven vakmanschap‘ en onze inspiratiebijeenkomsten voor iedereen die met en voor kinderen en hun (aanstaande) ouders werken.

Slim samenwerken

Bij het bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle kinderen in Nederland, spelen veel partijen een rol. De positie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kenmerkt zich doordat zij gedurende het hele leven van kinderen een ontwikkelingsondersteunende rol hebben. Zij zien bijna alle jeugdigen en hun ouders, vanaf de zwangerschap en geboorte, totdat zij jongvolwassen zijn. De JGZ ziet in preventie een kerntaak en biedt een brede blik op het jeugddomein. Je leest op deze pagina meer over de JGZ als samenwerkingspartner.

In een ZonMW-project met als thema ‘Slim samenwerken’ is een samenhangend overzicht ontwikkeld voor (zorg)professionals, managers en gemeenten. Het biedt inzicht in de werkzame elementen van samenwerking voor de eigen uitvoeringspraktijk. Het overzicht in de vorm van een interactieve pdf biedt praktische handvatten voor het versterken van samenwerken. In de pdf zijn per werkzaam element in de samenwerking en per doelgroep (professional, manager, gemeente) samenvattingen van relevante projecten opgenomen als voorbeeld.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.