Actieprogramma

De gezondheid van baby’s rondom de geboorte is een belangrijke opgave voor ouders,  professionals, overheid en de samenleving als geheel. Met het landelijk actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gemeenten en professionals in het sociale en medische domein opgeroepen hun bijdrage te leveren.

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.

Enkele cijfers over baby’s in Nederland:

  • In 2017 zijn 167.595 kinderen geboren.
  • Circa 0,5-1% van de kinderen (tussen de 800 en 1.700 per jaar) wordt geboren in (zeer) kwetsbare gezinnen. Zij lopen het risico om uit huis geplaatst te worden.
  • Circa 14% van de kinderen (bijna 25.000 per jaar) heeft geen goede start bij de geboorte door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan.
  • Kinderen met een valse start bij de geboorte krijgen later vaker groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht.

(bron: Actieprogramma Kansrijke Start van VWS)

Download de kamerbrief over het programma Kansrijke Start >

Download het actieprogramma Kansrijke Start >

Bekijk de landelijke website van Kansrijke Start >

Gebruik de klantroutes-tool van Kansrijke Start >

Aanmelden voor de nieuwsbrief 'Kansrijke Start'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt eens per trimester een nieuwsbrief 'Kansrijke Start' voor partners, stakeholders, leden van de lokale coalitie, gemeenten die deelnemen aan de impuls Kansrijke Start en belanghebbenden om de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start in kaart te brengen.

Meld je aan >

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Sinds de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start op 12 september 2018 krijgt het programma steeds meer invulling. Op 11 april 2019 vond er een kick-off bijeenkomst plaats voor (Gezond in de Stad/GIDS-) gemeenten die met deze impuls aan de slag willen om te komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start. Daarbij is ingegaan op vragen als ‘Hoe ziet een lokale coalitie eruit?’, ‘Wat houdt het stimuleringsprogramma Kansrijke Start in?’ en ‘Hoe kan het stimuleringsprogramma u helpen bij het komen tot een goede aanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen?’

Download de brief Impuls Kansrijke Start aan gemeenten

Lees meer over het Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start op de website van Pharos

Ook is er inmiddels een landelijke coalitie Kansrijke Start opgericht. Hierin zitten wethouders, wetenschappers en professionals uit de zorgsector. De deelnemers aan de landelijke coalitie dragen de boodschap uit en hebben een ambassadeursrol. Nieuwsgierig wat ze nog meer doen? Benieuwd wie er uit de JGZ betrokken is en/of wie uit jouw regio in de landelijke coalitie zit?

Meer informatie over de landelijke coalitie Kansrijke Start

Algemene informatie over Kansrijke Start

 

Startbijeenkomst lokale coalities Kansrijke Start

Op 11 april vond de startbijeenkomst lokale coalities Kansrijke Start plaats. Het beeldverslag van deze dag is via deze link te lezen. In dit verslag vind je de links naar alle presentaties van de startbijeenkomst (plenair en van de deelsessies). 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Petra Kletter

Telefoon: 06 - 53 97 58 14

E-mail: pkletter@ncj.nl