Kansrijke Start

Het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start van VWS heeft tot doel meer kinderen een kansrijke start te geven. In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte, waardoor ze later vaker problemen en ziektes krijgen en vaker in aanraking komen met jeugdhulp. De geboorte- en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke rol bij de preventie hiervan.

Bekijk ook de landelijke website van Kansrijke Start.

Het actieprogramma

De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor een goede start. Met het landelijk actieprogramma wordt geïnvesteerd in een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.

Bekijk het actieprogramma

Inspiratie uit het veld

Een aantal JGZ-organisaties onderneemt al actie voor Kansrijke Start. Wat leren we van hen?Deel ook jouw initiatieven en voorbeelden en inspireer zo anderen.

Laat je inspireren door anderen

Landelijk verbinden

Op landelijk niveau is het belangrijk samen te werken, het goede voorbeeld te geven en lokale samenwerking te ondersteunen. Het NCJ werkt met een aantal bondgenoten samen rond het actieprogramma Kansrijke Start.

Onze bondgenoten


JGZ Preventieagenda

Een gezonde, Kansrijke Start bestaat uit een gezonde zwangerschap, zo min mogelijk negatieve jeugdervaringen en dat ouders in staat zijn om sensitief te reageren op het kind. Om hiervoor binnen de JGZ aandacht te hebben ontwikkelde het NCJ samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland een landelijke, sector brede JGZ Preventieagenda. Langs de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid willen we kwetsbare gezinnen helpen en maatschappelijke problemen en stressoren als kindermishandeling, schoolverzuim en armoede tegengaan.

Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen, kan de JGZ het verschil maken.

Bekijk het themadossier JGZ Preventieagenda

 

 

Early Life Stress

Het actieprogramma Kansrijke Start beschrijft: 'Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap.' De eerste 1000 dagen zijn cruciaal en hier kunnen we actief op inzetten. 

Kinderen kunnen op latere leeftijd fysieke en mentale schade ondervinden als gevolg van chronische stress tijdens het opgroeien (Early Life Stress). Het stressnetwerk van een kind ontwikkelt zich met name in de eerste 1000 dagen en in de adolescentiefase. Juist tijdens deze fasen is een kind dus kwetsbaar voor Early Life Stress. Het NCJ publiceerde in samenwerking met de Maastricht University literatuuronderzoek naar Early Life Stress.

Bekijk het themadossier Early Life Stress

 

Vragen?

Contactpersoon

Petra Kletter

Telefoon: 06 - 53 97 58 14

E-mail: pkletter@ncj.nl