Jeugd in beeld

Goede zorg is niet alleen het werk van artsen en verpleegkundigen, maar ook van wetenschappers, bestuurders en politici. Jeugd in Beeld levert daarom betrouwbare, vergelijkbare gegevens over de jeugdgezondheidszorg in Nederland als basis voor gezonde beslissingen.

Dagelijks registreren 6.000 artsen, verpleegkundigen en assistenten binnen de jeugdgezondheidszorg hun bevindingen over de groei en ontwikkeling van 0 tot 19-jarigen. Samen bezitten zij een schat aan informatie over de gezondheid van bijna alle kinderen in Nederland. 

Jeugd in Beeld (JIB) ontleent hieraan anonieme gegevens en maakt deze inzichtelijk voor zorg, onderzoek en beleid.

Meten, spiegelen en besluiten

Vergelijkbare gegevens over jeugdgezondheid leveren een belangrijke impuls aan de professionalisering van de zorg. Het ontsluiten van gegevens en het spiegelen aan gegevens uit andere regio's stelt de jeugdgezondheidszorg bovendien in staat om een belangrijke bijdrage te leveren binnen het jeugddomein. Gebruik van JIB maakt aanlevering van gegevens voor de bestaande benchmarks aanmerkelijk eenvoudiger.

Beleidsadvisering

JGZ-organisaties kunnen met behulp van rapportages vanuit JIB het eigen (kwaliteits)beleid toetsen, evalueren en doorontwikkelen. JIB draagt op die manier bij aan de onderbouwing van beleidsadviezen die vanaf 2015 tot het Basispakket JGZ behoren.

Omgaan met gegevens

JIB voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wetten bepalen hoe de JGZ-organisaties moeten omgaan met de gegevens van hun klanten. JIB werkt met anonieme gegevens.

Trendonderzoek

Onderzoekers kunnen gegevens van JIB gebruiken voor bijvoorbeeld trendonderzoek of het ontwikkelen en evalueren van preventiemaatregelen. Bestuurders en politici kunnen op basis van deze bevindingen de waarde van preventieve jeugdgezondheidszorg aantonen en in actie komen tegen ongezonde trends.

Verdere ontwikkeling

Jeugd in Beeld gaat de komende jaren geleidelijk meer gegevens verzamelen en beschikbaar stellen over de jeugdgezondheid in Nederland. De gegevensverzameling van JIB wordt waardevoller naarmate meer organisaties gegevens aanleveren, het aantal onderwerpen toeneemt en gezondheidstrends over een langere periode meetbaar worden.

 Voor meer informatie kunt u de informatiebrochure raadplegen. 

Voorbeeldrapportage

Een voorbeeld van een standaardrapportage zoals die via JIB met één druk op de knop kan worden gegenereerd kunt u hieronder downloaden.

Deze voorbeeldrapportage is tot stand gekomen in samenwerking met Yunio Jeugdzondheidszorg. NB De cijfers gebruikt in deze rapportage zijn fictief.

Voorbeeldrapportage JIB

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Merian Bouwmeester

Telefoon: 06 - 29 03 80 58

E-mail: mbouwmeester@ncj.nl