Ondersteunend materiaal

Handboek ontwikkelingsonderzoek*

In 2005 in de laatste versie van het handboek 'Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg' verschenen, met daarin het Van Wiechenonderzoek voor zuigelingen en peuters en de Baecke-Fassaert Motoriektest voor kleuters. Dit handboek is niet meer te verkrijgen. 

Op deze pagina kan 'Deel 1: Theoretische achtergronden van het ontwikkelingsonderzoek' van het handboek gedownload worden. 

Deel 1: Theoretische achtergronden van het ontwikkelingsonderzoek

Het tweede deel van het handboek, met daarin de beschrijving van alle Van Wiechen-kenmerken, staat op deze site onder 'Van Wiechen-kenmerken'.

Bijlage 12 van het handboek, 'Aandachtspunten bij het lichamelijk onderzoek in het kader van het ontwikkelingsonderzoek', kan hier worden gedownload. 

Om de filmpjes te zien die de Van Wiechen kenmerken illustreren klik hier

Voor Nederlandse jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten is een e-learning Van Wiechenonderzoek gemaakt. Na inloggen is deze beschikbaar via de JGZ Academie, onder het kopje E-learnings gemaakt door JGZ. Onze Belgische collega's hebben eveneens een e-learning Van Wiechenonderzoek gemaakt. Deze is niet geaccrediteerd.

Flexibilisering disciplines

De Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek heeft het NCJ geadviseerd over de rol die elke discipline (jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist en doktersassistente) bij van het VWO kan spelen. Dit advies heeft geresulteerd in de richtlijn Flexibilisering disciplines m.b.t. het Van Wiechenonderzoek. De richtlijn voor verwijzing door jeugdverpleegkundige naar arts bij uitvoering van het Van Wiechenonderzoek (bijlage 9 van het handboek 'Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg') komt hiermee te vervallen. Bekijk de richtlijn Flexibilisering disciplines 

Onderzoeksschema's

De Van Wiechenonderzoekschema's zijn hier te downloaden:

Onderzoeksmateriaal

De eisen waaraan de Van Wiechenmaterialen moeten voldoen staan beschreven in een geüpdatete versie van bijlage 11. De materialen zijn bij meerdere leveranciers verkrijgbaar. Sinds 2021 is de vormenstoof in de oude maatvoering niet meer leverbaar. Mediost B.V. heeft op verzoek van en in overleg met het NCJ een vormenstoof laten maken voor de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek. Deze maatvoering wijkt iets af, maar voldoet voldoende aan de kwaliteitseisen. Deze vormenstoof is vooralsnog uitsluitend verkrijgbaar bij Mediost B.V. Een complete set Van Wiechen onderzoeksmateriaal bestaat uit:

  • een doos met schuifdeksel en 10 blokjes (doos wordt gebruikt bij kenmerk 11; blokjes worden gebruikt bij de kenmerken 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20 en 23)
  • een vormenstoof met bijbehorende vormenblokken (wordt gebruikt bij de kenmerken 18, 21 en 24)
  • twee ballen (bal 1 wordt gebruikt bij kenmerk 69; bal 2 wordt gebruikt bij kenmerk 71)
  • een leporelloboek 1 (wordt gebruikt bij de kenmerk 42)
  • een pop (wordt gebruikt bij kenmerk 44)

Implementatieplan Van Wiechenfilmpjes

In het implementatieplan wordt beschreven hoe de Van Wiechenfilmpjes kunnen worden toegevoegd aan een eigen applicatie of tool. Vervolgens worden de stappen beschreven die nodig zijn om de Van Wiechenfilmpjes te gaan gebruiken binnen de jeugdgezondheidszorg. Hierbij is gebruik gemaakt van best practices en lessons learned vanuit de eerste ervaringen met de filmpjes. Tot slot worden veelgestelde vragen beantwoord.

Bekijk het implementatieplan >

* Disclaimer: Dit handboek is verouderd en niet meer up-to-date. Er komt geen nieuwe uitgave meer.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl