Ondersteunend materiaal

Handboek ontwikkelingsonderzoek*

In 2005 in de laatste versie van het handboek 'Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg' verschenen, met daarin het Van Wiechenonderzoek voor zuigelingen en peuters en de Baecke-Fassaert Motoriektest voor kleuters. Dit handboek is niet meer te verkrijgen. 

Op deze pagina kan 'Deel 1: Theoretische achtergronden van het ontwikkelingsonderzoek' van het handboek gedownload worden. De bijbehorende bijlagen van het handboek kunnen opgevraagd worden bij NCJ-adviseur Yvonne  Vanneste, via yvanneste@ncj.nl.

Deel 1: Theoretische achtergronden van het ontwikkelingsonderzoek

Het tweede deel van het handboek, met daarin de beschrijving van alle Van Wiechen-kenmerken, staat op deze site onder 'Van Wiechen-kenmerken'.

Bijlage 12 van het handboek, 'Aandachtspunten bij het lichamelijk onderzoek in het kader van het ontwikkelingsonderzoek', kan hier worden gedownload. 

Via een inlogcode kunnen professionals uit de JGZ ook toegang krijgen tot het besloten gedeelte van de website, waarop de filmpjes over de Van Wiechen-kenmerken te zien zijn. Vanaf zomer 2020 zullen voor alle kenmerken op elke leeftijd voor iedereen vernieuwde filmpjes beschikbaar komen via de NCJ website en komt deze inlogcode te vervallen.

Onze Belgische collega's hebben een e-learning Van Wiechenonderzoek gemaakt. Deze kan ook door Nederlandse artsen en verpleegkundigen gevolgd worden. Deze e-learning is niet geaccrediteerd. In najaar 2020 komt een voor Nederlandse jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geaccrediteerde e-learning Van Wiechenonderzoek beschikbaar via het NCJ.

Flexibilisering disciplines

De Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek heeft het NCJ geadviseerd over de rol die elke discipline (jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist en doktersassistente) bij van het VWO kan spelen. Dit advies heeft geresulteerd in de richtlijn Flexibilisering disciplines m.b.t. het Van Wiechenonderzoek. De richtlijn voor verwijzing door jeugdverpleegkundige naar arts bij uitvoering van het Van Wiechenonderzoek (bijlage 9 van het handboek 'Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg') komt hiermee te vervallen. Bekijk de richtlijn Flexibilisering disciplines 

Onderzoeksschema's

De Van Wiechenonderzoekschema's en een overzicht van de referentiewaardes, behorend bij het Van Wiechenonderzoek, zijn hier te downloaden:

Onderzoeksmateriaal

* Disclaimer: Dit handboek is verouderd en niet meer up-to-date. Er komt geen nieuwe uitgave meer.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl