Startpagina richtlijn: Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0-18 jaar) (2016)

Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. In de richtlijn is aandacht voor de werking van het gehoor en gehoorverlies, neonatale gehoorscreening, signalering van gehoorverlies na de neonatale periode en preventie van gehoorverlies door hard geluid. 

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Inleiding
  2. Werking van het gehoor en gehoorverlies
  3. Neonatale gehoorscreening
  4. Signalering van gehoorverlies na de neonatale periode - 0-4 jaar
  5. Signalering van gehoorverlies na de neonatale periode - 4+ jaar
  6. Preventie van gehoorverlies door hard geluid

JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen Gebruikersversie.pdf

JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorverlies Samenvattingskaart

Meer informatie

Bijlagen

Werkwijze drempelaudiometrie volgens de 'descending' methode

Controle- en verwijscriteria

Aanvullende anamnese en otoscopie bij kinderen met een afwijkend audiogram

Otitis media met effusie (OME) 

Voorbeeldvragen over gehoor en risicogedrag muziek luisteren en uitgaan

Nederlandse interventies ter preventie van gehoorschade door hard geluid (pdf)

HoorToren

Geluidstuin.nl

Oorcheck.nl

Sound effects

Informatie voor ouders

Fodok: Federatie van ouders van dove kinderen

Stichting hoormij: Federatie van verenigingen voor slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders (NVVS, FOSS, SH-Jong)

Fenac: Federatie van Nederlandse audiologische centra

Informatie over de neonatale gehoorscreening, inclusief filmpjes

Informatie over de preventie van gehoorschade

Informatie en nieuws over gehoorverlies

Simea: Voor informatie over passend onderwijs en cluster 2 onderwijs

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie: 6 juni 2016, inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA, randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

Publicatiedatum: juni 2016

Richtlijnontwikkelaar: TNO en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

Auteurs: C.I. Lanting, J.A. Deurloo (TNO, afdeling Child Health), K. Wiefferink, N. Uilenburg (NSDSK)

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw (projectnummer 732000401).