Startpagina richtlijn: Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (2016)

In deze richtlijn is aandacht voor de werking van het gehoor en gehoorverlies, neonatale gehoorscreening, signalering van gehoorverlies na de neonatale periode en preventie van gehoorverlies door hard geluid.

JGZ-richtlijn Gehoor als pdf

Samenvattingskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

  • HoorToren, lespakket van de Hoorstichting.
  • Sound effects, interventie om de kans op gehoorschade te verkleinen bij jongeren.
  • Fenac, federatie van Nederlandse audiologische centra.

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
Auteurs: C. Lanting, J. Deurloo (TNO), K. Wiefferink, N. Uilenburg (NSDSK)
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA, randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: Juni 2016

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw