Startpagina richtlijn: Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)

De richtlijn voorziet alle professionals in de JGZ 0-4 jaar van de juiste kennis over de nazorg van pre- en dysmaturen, zodat ouders beter kunnen worden voorgelicht over de verzorging en toekomstige ontwikkeling van hun kind. De richtlijn geeft eveneens aan op welke manier afstemming, samenwerking en continuïteit in zorg voor ouder en kind het beste kan worden vormgegeven, inclusief ondersteunende maatregelen na ontslag uit ziekenhuis. Extra aandacht wordt besteed aan afstemming en overleg tussen de jeugdgezondheidszorg, de huisartsenzorg en bestaande follow-up klinieken voor pre- en dysmaturen in ziekenhuizen.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebasseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Samenwerking en afstemming in de zorgketen
  2. Basiskennis JGZ (gevolgen kinderen en ouders), vroegsignalering en doorverwijzing/interventies
  3. Aanbevelingen voor de toekomst (toekomsting onderzoek, beleid en kosten)

JGZ-richtlijn Vroeg en-of SGA geboren kinderen de Samenvatting Ziekenhuis

JGZ-richtlijn_Vroeg_enof_SGA-geboren_kinderen-de samenvatting_JGZ-def

Overzichtskaart JGZ richtlijn vroeg en/of SGA geboren kinderen

Meer informatie

Neonatologie richtlijnen NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)

Kinderdiëtist zoeken: www.kinderdietisten.nl

Informatie voor ouders

Colofon

Autorisatie april 2013
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland

Publicatiedatum: juli 2013

Richtlijnontwikkelaar: TNO & Orde van Medisch Specialisten

Auteurs: Mw. S. van der Pal (TNO), Mw. M.A. Pols (Orde van Medisch Specialisten)


Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw