Home

Basispakket 2015

Het nieuwe Basispakket JGZ krijgt vorm. Het NCJ ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie. Wat is de inhoud van het Basispakket JGZ 2015? 

Lees verder

JGZ-richtlijnen

Om richtlijnen voor de JGZ beter toegankelijk te maken heeft het NCJ een richtlijnenwebsite ontwikkeld. De richtlijnen zijn daardoor te raadplegen via een tablet of smartphone en via de computer.

Lees verder

Jeugd in Beeld

Jeugd in Beeld levert gegevens over de jeugdgezondheidszorg als basis voor gezonde beslissingen. Hoe werkt JIB aan een betere JGZ?

Lees verder

Innovatie

Het nieuwe jeugdstelsel doet een stevig beroep op de vernieuwingskracht van de jeugdgezondheidszorg. De programmalijn Innovatie stimuleert daarom de ontwikkeling en uitwisseling van visie, ideeën en plannen die JGZ-organisaties versterken in een veranderende omgeving.

Lees verder

Kennis

Kennis is de basis voor een kwalitatieve en professionele uitvoering van de activiteiten door de JGZ. Het NCJ vormt een kennisschakelpunt waar partijen elkaar vinden in het halen, brengen en delen van actuele en betrouwbare kennis over jeugdgezondheid.

Lees verder

Informatisering

Het NCJ investeert in het verhogen van de kwaliteit van zorg door het initiëren, stimuleren en ondersteunen van een uniforme, gestructureerde digitale registratie, een juist gebruik van digitale gegevensuitwisseling en het genereren van collectieve gegevens. 

Lees verder

Thema's