Startpagina richtlijn: Psychosociale problemen (2016)

Deze herziene JGZ-richtlijn ‘Psychosociale problemen’ beoogt JGZ-professionals een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-) onderbouwd fundament te bieden voor het signaleren, bespreekbaar maken, registreren, handelen en samenwerken met betrekking tot psychosociale problemen bij het kind.

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie: 19 september 2016 door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA en randvoorwaardelijk door Actiz en GGD Nederland/GHOR

Publicatiedatum: 1 december 2016

Projectnummer: 060.09295

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw