Richtlijn: Psychosociale problemen (2016)

Deze herziene JGZ-richtlijn ‘Psychosociale problemen’ beoogt JGZ-professionals een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-) onderbouwd fundament te bieden voor het signaleren, bespreekbaar maken, registreren, handelen en samenwerken met betrekking tot psychosociale problemen bij het kind.

Thema's

De inleiding van deze richtlijn geeft informatie over:

 1. Taken van de JGZ
 2. Definitie en prevalentie
 3. Mijlpalen in de sociaal-emotionele ontwikkeling
 4. Symptomen
 5. Psychiatrische stoornissen
 6. Gehechtheid en psychosociale problemen
 7. Gevolgen van psychosociale problemen

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elk thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar de aanbevelingen op zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

 1. Risico- en beschermende factoren
 2. Vroegsignalering van psychosociale problemen
 3. Advisering en interventies bij psychosociale problemen
 4. Samenwerking

Samenvatting

JGZ-richtlijn Psychosociale problemen - Digitale werkkaart.pdf

JGZ-richtlijn Psychosociale problemen - PDF.pdf

Meer informatie

Websites

Colofon

Autorisatie: 19 september 2016 door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA en randvoorwaardelijk door Actiz en GGD Nederland/GHOR

Publicatiedatum: 1 december 2016

Projectnummer: 060.09295

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw