Implementatie

Het Van Wiechenonderzoek is alleen goed uit te voeren met een gedegen kennis van de achtergronden van het onderzoek en de vaardigheid in het uitvoeren van het onderzoek. Hiervoor worden cursussen aangeboden.

Het Van Wiechenonderzoek is een essentieel onderdeel van het periodiek gezondheids- en geneeskundige onderzoek in de JGZ. Het onderzoek is alleen goed uit te voeren met een gedegen kennis van de achtergronden van het onderzoek en de vaardigheid in het uitvoeren van het onderzoek. Ook het weten wat het onderzoek wel en niet kan opsporen is een noodzakelijk voorwaarde voor de kwaliteit van zorg.

Uitgangspunt is dat iedere JGZ-organisatie die 0 tot 4 jarigen in zorg heeft beschikt over een volledig gecertificeerde Van Wiechen-instructeur, bij voorkeur een jeugdverpleegkundige- én een jeugdarts-instructeur. Eventueel kan in een kleine JGZ-organisatie volstaan worden met alleen een jeugdarts-instructeur.

Bij de NSPOH kan de cursus tot Van Wiechen-instructeur gevolgd worden, waarna binnen uw organisatie zowel jeugdartsen als -verpleegkundigen opgeleid en begeleid kunnen worden. Na afronding met goed gevolg wordt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor vijf jaar registreerd als gecertificeerd Van Wiechen-instructeur. Daarvoor ontvangt de Van Wiechen-instructeur een certificaat. De instructeur wordt als gecertificeerd instructeur ingeschreven in het bestand van het NCJ. Deze instructeurs zijn geautoriseerd om binnen de eigen organisatie hun collega's op te leiden en te begeleiden in de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek. Het certificaat is vijf jaar geldig. Daarna komt de instructeur in aanmerking voor hercertificering. 

Meer informatie over de Van Wiechen-cursussen

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl