Implementatie

Het Van Wiechenonderzoek is alleen goed uit te voeren met een gedegen kennis van de achtergronden van het onderzoek en de vaardigheid in het uitvoeren van het onderzoek. Hiervoor worden cursussen aangeboden.

Het Van Wiechenonderzoek is een essentieel onderdeel van het periodiek gezondheids- en geneeskundige onderzoek in de JGZ. Het onderzoek is alleen goed uit te voeren met een gedegen kennis van de achtergronden van het onderzoek en de vaardigheid in het uitvoeren van het onderzoek. Ook het weten wat het onderzoek wel en niet kan opsporen is een noodzakelijk voorwaarde voor de kwaliteit van zorg.

Uitgangspunt is dat iedere JGZ-organisatie die 0 tot 4 jarigen in zorg heeft beschikt over een volledig gecertificeerde Van Wiechen-instructeur, bij voorkeur een jeugdverpleegkundige- én een jeugdarts-instructeur. Eventueel kan in een kleine JGZ-organisatie volstaan worden met alleen een jeugdarts-instructeur.

Bij de NSPOH kan de cursus tot Van Wiechen-instructeur gevolgd worden, waarna binnen uw organisatie zowel jeugdartsen als -verpleegkundigen opgeleid en begeleid kunnen worden. Na afronding met goed gevolg wordt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor vijf jaar gecertificeerd Van Wiechen-instructeur. Daarvoor ontvangt de Van Wiechen-instructeur een certificaat. Deze instructeurs zijn geautoriseerd om binnen de eigen organisatie hun collega's op te leiden en te begeleiden in de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek. Het certificaat is vijf jaar geldig. Daarna komt de instructeur in aanmerking voor hercertificering. 

Meer informatie over de Van Wiechen-cursussen

De NSPOH heeft een online forum voor alle Van Wiechen-instructeurs opgezet voor onderlinge communicatie, bijvoorbeeld het delen van ervaringen en presentaties en het stellen van vragen. Hiertoe krijgen alle opgeleide instructeurs toegang. Als je je als gecertificeerd Van Wiechen-instructeur wilt opgeven voor dit forum kun je contact opnemen met Nicole Siers van de NSPOH.

JGZ-organisaties zonder Van Wiechen-instructeur

Heeft jouw JGZ-organisatie geen gecertificeerd Van Wiechen-instructeur? Bekijk dan de informatie over de Van Wiechen-cursussen om alsnog een JGZ-professional op te leiden tot Van Wiechen-instructeur. 

Is dit niet mogelijk dan kun je contact opnemen met een andere JGZ-organisatie in de buurt. Als er nieuwe JGZ-professionals opgeleid en begeleid moeten worden in de uitvoer van het Van Wiechen-onderzoek kan er dan gebruik worden gemaakt van een gecertificeerde Van Wiechen-instructeur van de andere organisatie. 

Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact op met NCJ-adviseur Yvonne Vanneste via yvanneste@ncj.nl. Het NCJ heeft een overzicht van alle Van Wiechen-instructeurs en kan je wellicht verder helpen.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl