Ondersteunend materiaal

Handboek ontwikkelingsonderzoek

In 2005 is een nieuw handboek voor ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg verschenen met het Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest voor kleuters. Dit handboek is te verkrijgen bij uitgeverij Van Gorcum: Ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Het Van Wiechenonderzoek - De Baecke-Fassaert Motoriektest. M.S. Laurent de Angulo, E.A.Brouwers-de Jong et al (Red.) ISBN 90 232 4191 6. Prijs € 57,25

DVD Motorisch onderzoek (Baecke-Fassaert) is niet meer te bestellen bij het NCJ. Via een inlogcode kunnen professionals uit de JGZ een inlogcode krijgen voor het besloten gedeelte van de website waarop de kenmerken en de filmpjes te zien zijn.

Onderzoekschema's downloaden

Benodigd materiaal bij het van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest is hier te downloaden: Van Wiechenonderzoekschema's

De kenmerken behorend bij de Van Wiechenschema's uit het nieuwe boek zijn in de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg (versie 2.9 en verder) van het Digitaal Dossier JGZ opgenomen.

Overzicht referentiewaarden en vergelijkbare kenmerken bij het Van Wiechenonderzoek
Registratieformulieren voor de BFMT
Werkvel voor de BFMT

Onderzoeksmateriaal

Dit jaar is een nieuwe blokkenstoof met bijbehorende blokken, speciaal voor dit doel ontworpen, in gebruik genomen. Dit materiaal heeft de afmetingen die vermeld staan in het boek 'Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg'. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat 'oude' blokken niet meer passen.

Het onderzoeksmateriaal voor zuigelingen en peuteronderzoek is te bestellen bij:
Scholten Medische Groep, 
Poppenbouwing 48,
491 NZ Geldermalsen,
www.scholten-medisch.nl
Via telefoonnummer: 0345-648181
Via e-mailadres: verkoop@scholten-medisch.nl
Via fax: 0345-648191

Deel dit met je netwerk