Links

Hier vindt u internetadressen die relevant zijn voor het programma VoorZorg.

  • www.actiz.nl van ActiZ, de landelijke brancheorganisatie voor zorgondernemers, onder andere over thuiszorg en jeugdgezondheidszorg
  • www.ncj.nl van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • www.ggdghor.nl van GGD GHOR Nederland, de Nederlandse brancheorganisatie voor gemeentelijke gezondheidsdiensten
  • www.knov.nl van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
  • www.nji.nl van het Nederlands Jeugdinstituut
  • www.zonmw.nl van het fonds dat het onderzoek naar en de ontwikkeling van VoorZorg voor een belangrijk deel heeft gefinancierd
  • www.venvn.nl van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).
  • www.trimbos.nl van het Trimbos-instituut, nationaal instituut voor de (preventieve) geestelijke volksgezondheid, evaluator van VoorZorg
  • www.slimmerzwanger.nl 
  • www.negenmaandenniet.nl E-health voor zwangeren: een succesverhaal. Zwangere vrouwen die alcohol drinken, of last hebben van psychische en emotionele klachten, lopen meer risico op een breed scala van problemen. Hoe ondersteun je vrouwen die (mogelijk) niet lekker in hun vel zitten, of die uit zichzelf de alcohol geen negen maanden kunnen laten staan? Met een E-health-programma, zo blijkt uit promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht. 

Deel dit met je netwerk