InspiratieKiosk

Je vind hier heldere informatie over je zwangerschap van week tot week, alles over baby’s, dreumesen en peuters en over kinderen in de basisschoolleeftijd.

VoorZorg-moeder Sanne vertelt haar verhaal en de steun die zij ontvangt van VoorZorg-verpleegkundige Jessica in de eerste maanden van haar dochterje Amy.

VoorZorg-moeder Jet vertelt haar verhaal en hoe VoorZorg haar heeft geholpen tijdens haar zwangerschap en de eerste twee jaren van haar zoontje Jackson.

In het themanummer Jeugd van VNG Magazine deze maand een artikel over VoorZorg namens NCJ, GGD-GHOR en ActiZ.

Dit najaar biedt de Delfos Academy weer diverse interessante leergangen en cursussen aan gegeven door dr. Martine F. Delfos.

Prachtige film te zien op Netflix die die iedere ouder en jeugdprofessional zou moeten zien. In deze film tonen wetenschappers, ouders en pleitbezorgers van over de hele wereld aan hoe een betere zorg voor kleine kinderen een positief effect heeft op de evolutie van de mens. 

Uitgeverij SWP heeft een kleine selectie gemaakt van hun vakliteratuur die professionals ondersteuning bieden in het opvangen en begeleiden van jonge moeders en gezinnen. 

Gezond opgroeien is rookvrij opgroeien. Nieuws uit wetenschap en praktijk over het voorkomen van meeroken door (ongeboren) kinderen. 

In dit kwalitatieve onderzoek naar tienerzwangerschap gaat het om het perspectief van meiden zelf. Hun levensverhalen staan centraal. Interviews met 46 meiden die voor hun 20ste zwanger raakten, boden inzicht in wat er aan de zwangerschap vooraf ging, hoe ze de zwangerschap beleefden, de keuze maakten voor afbreken of uitdragen van de zwangerschap en hoe hun leven na het afbreken of uitdragen van de zwangerschap verder ging. Specifiek doel van dit onderzoek was om scenario´s in kaart te brengen, ´routes´ die voorafgaan aan tienerzwangerschap, om hier met preventie beter op aan te kunnen sluiten. Daarnaast levert dit onderzoek nieuwe inzichten over de belemmeringen en ondersteuning die meiden ervaren bij verwerking van een abortus of het herinrichten van hun leven als jonge moeder. In de onderzoeksgroep van 46 meiden zaten 15 meiden die (ook) een abortus hadden meegemaakt. De groep was etnisch divers. Vanwege de hogere tienerzwangerschapscijfers onder Surinaamse en Antilliaanse meiden, is specifieke aandacht besteed in de vertegenwoordiging van deze groep in dit onderzoek. Twaalf van de 46 meiden waren van Surinaamse of Antilliaanse afkomst, vijf meiden hadden een andere niet-westerse etnische afkomst.

Het krijgen van een kind is voor ouders een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven. De eerste 1001 dagen (van conceptie tot 2 jaar) zijn voor een gezonde ontwikkeling van het kind cruciaal. Daarom maakt goede informatie en begeleiding van ouders over de omgang met het kind juist in die periode het verschil. In navolging van het manifest The 1001 critical days dat in Engeland partij-overstijgende politieke steun heeft gekregen, heeft een aantal samenwerkende organisaties (DAIMH, NIP, NVO en Babywerk) het initiatief genomen een Nederlandse versie van dit manifest te ontwikkelen

Opvoedinformatie Nederland ontwikkelde in samenwerking met expertisecentrum Pharos digitale beeldverhalen die op eenvoudige wijze onderwerpen behandelen over zwangerschap en opvoeden. Gemeenten maken hier gebruik van op lokale websites. (Aanstaande) ouders kunnen er voortaan voor kiezen om bepaalde informatie in stripvorm te bekijken, waarbij de tekst wordt voorgelezen. Bovenstaande drie beeldverhalen zijn nu beschikbaar. De beeldverhalen zijn net als de overige content van Opvoedinformatie Nederland kosteloos beschikbaar voor uw lokale website. Vraag de websitebouwer om de beeldverhalen bij Opvoedinformatie Nederland af te nemen. Neem voor meer info contact op via contact@opvoedinformatie.nl of 088-11 80 200. 

 

Deel dit met je netwerk