Samenwerking onderzoek

Het vertalen, verbinden en verrijken van kennis binnen het (preventieve) jeugddomein vraagt om een intensieve samenwerking tussen onderzoeksinstituten en kenniswerkplaatsen, maatschappelijke partners, opleidingsinstellingen en uitvoeringspraktijk. Het NCJ beoogt een ‘spin in het web’ te zijn.

Samenwerking Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Het ZonMw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Het ZonMw programma vindt zijn aanleiding in het VWS programma Zorg voor Jeugd. Naast dit programma zijn ook de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en de Werkplaatsen Sociaal Domein van belang voor de JGZ en dus voor het NCJ.

Het NCJ zoekt de verbinding met kenniswerkplaatsen die thema's kiezen die aansluiten bij de JGZ Preventieagenda en onze themadossiers. Het NCJ kan een rol spelen bij de implementatie van de onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de JGZ. Betrokkenheid in het ontwikkelstadium is hierbij het meest effectief. Voor het vullen van kennislacunes en andere onderzoekswensen op relevante thema’s voor de JGZ zoeken we aansluiting bij de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid.

Samenwerking Universiteiten en kennisnetwerken

Het NCJ wil JGZ-professionals stimuleren tot het doen van (promotie)onderzoek. We bieden daarom graag een platform aan onderzoeksgroepen vanuit bijvoorbeeld universiteiten om stageplaatsen op het gebied van onderzoek onder de aandacht te brengen.

Stagemogelijkheden verschillende onderzoeksinstellingen >

Stimuleren JGZ (promotie)onderzoek

Het is belangrijk dat JGZ-professionals zelf (promotie)onderzoek doen. Dit vergroot de kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing van de jeugdgezondheidszorg uitvoeringspraktijk en versterkt de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. De leden van de WAC en het NCJ hebben gezamenlijk geïnventariseerd wat de factoren zijn voor een succesvol promotieonderzoek door de professional, werkzaam binnen de JGZ.

Bekijk de succesfactoren voor promotieonderzoek van de JGZ-professional

Vraagbaak voor JGZ-professionals

Het NCJ fungeert als vraagbaak voor JGZ-professionals op het gebied van wetenschappelijk onderzoek:

  • Heb je bijvoorbeeld een onderzoeksvraag die je graag beantwoord zou zien, maar geen mogelijkheid om dat zelf op te pakken of om daarvoor goede begeleiding te krijgen?
  • Wil je graag onderzoek doen, al dan niet in het kader van je opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist, maar weet je niet wat je zou moeten gaan onderzoeken? Of zoek je begeleiding?

We denken graag met je mee! Op onze medewerkerspagina kun je zien welke NCJ-collega zich met welk (hoofd)onderwerp bezighoudt en expertise heeft. Zo kun je ons gericht bevragen.

Voor de JGZ relevant onderzoek en onderzoeksresultaten

Het NCJ biedt bij deze een platform aan onderzoekers om aan het werkveld terug te koppelen wat er gaande is op onderzoeksgebied in de JGZ. Heb je een interessante (voor)publicatie die je met ons wilt delen? We horen het graag!

Bekijk ook:

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl