JGZ Onderzoeksagenda

Een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige jeugdgezondheidszorg (JGZ) vereist een sterke verbinding van onderzoek met beleid en praktijk. Daarom vraagt het NCJ met de JGZ Onderzoeksagenda aandacht voor het belang van onderzoek binnen de JGZ. De JGZ Onderzoeksagenda richt zich op het toepassen, onderhouden en blijvend samen creëren van wetenschappelijke kennis over de jeugdgezondheid.

Onze missie

Het NCJ beoogt niet alleen een kennisinstituut te zijn met impact, maar ook een kennisinstituut dat ‘met de voeten in de klei staat'. Het NCJ neemt waar mogelijk deel aan ‘lerende’ netwerken en is sparringpartner voor ieder JGZ-vraagstuk.

Lees meer

De WAC

De Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) adviseert het NCJ over de onderzoeksagenda voor de JGZ Preventieagenda en de stand van de wetenschap. Daarnaast adviseert de WAC het NCJ over hoe de academisering van de JGZ te bevorderen.

Onderzoeksadvies

EBP Mindset

De JGZ kan haar werk niet naar behoren doen zonder Evidence Based Practice (EBP). Het begrip EBP is breder dan de vertaling: een praktijk die gebaseerd is op bewijs. Het gaat juist om de combinatie van bewijs met de ervaring van de professional en de unieke situatie van kind en gezin.

Werken vanuit EBP


De Stippel-Brigade

Het benutten van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse JGZ-praktijk is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat doe je als JGZ-professional met nieuwe kennis en inzichten? Wat betekent dit op de werkvloer? En hoe praat je hierover met jeugdigen en ouders? De Stippel-Brigade helpt dergelijke vragen te beantwoorden.

Van wetenschap naar praktijk

Samenwerking

Het vertalen, verbinden en verrijken van kennis binnen het (preventieve) jeugddomein vraagt om een intensieve samenwerking met onderzoeksinstituten en kenniswerkplaatsen, maatschappelijke partners, opleidingsinstellingen en uitvoeringspraktijk. Het NCJ beoogt een ‘spin in het web’ te zijn. 

Vind elkaar in onderzoek

Contactpersoon

Merian Bouwmeester

Telefoon: 06 - 29 03 80 58

E-mail: mbouwmeester@ncj.nl