Onderwerp

Prenataal huisbezoek

Vanaf 1 juli 2022 hebben alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden.

Voor gemeenten

Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden.

De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Concreet betekent dit voor de gemeenten dat zij de taak krijgen om preventieve ondersteuning te bieden aan zwangeren in een kwetsbare situatie. De gemeenten hebben:

  1. De verantwoordelijkheid inkoopafspraken met de JGZ-organisatie te realiseren, zodat benodigde formatie-uitbreiding gerealiseerd kan worden. Ook het opnemen van samenwerking met de geboortezorg in de inkoopafspraken versterkt de samenwerking.
  2. Een stimulerende of regisserende rol in de ontwikkeling van één centrale digitale balie voor het PHB JGZ per regio of gemeente.
  3. De taak om zorg te dragen voor goede langdurende ondersteuning voor die gezinnen die dat nodig hebben. Zodat er ook na het PHB JGZ invulling gegeven kan worden aan passende steun voor de gezinnen die dat nodig hebben.
  4. Een regisserende en stimulerende rol in goede prenatale JGZ-dossiervorming.

Ontwikkel duurzaam generatiebewust preventiebeleid

Met het Prenataal Huisbezoek draag je als gemeente bij aan het preventieve jeugdbeleid. Het is hierbij belangrijk dat een krachtig lokaal netwerk wordt georganiseerd. Dit is dus hét moment om de lokale samenwerking en afstemming van en tussen partijen rondom de geboortezorg en mogelijk ook partijen in het bredere welzijns- en zorgdomein te versterken.

Lees meer op de website van VNG

Preventieve programma’s

Door het inzetten van erkende preventieve programma’s (interventies) kunnen ouders die dat nodig hebben, de steun krijgen die zij nodig hebben. Stevig Ouderschap en VoorZorg zijn preventieve gezinsondersteunende huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen. Deze interventies kunnen vanaf vroeg in de zwangerschap en de jonge levensjaren van een kind worden ingezet.

Bekijk onze brochure

Advies op maat?

Onze adviseurs helpen je graag bij het ontwikkelen van duurzaam en generatiebewust preventiebeleid.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.