Onderwerp

Prenataal huisbezoek

Vanaf 1 juli 2022 hebben alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden.

Handreiking & praktijktools

Om handvatten voor de uitvoering van het wetsvoorstel te geven, heeft het ministerie van VWS aan het NCJ de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld voor alle, bij het prenataal huisbezoek door de JGZ, betrokken partijen.

Deze handreiking is opgesteld als een breed samenwerkingskader voor alle betrokken partijen en is met alle betrokken partijen tot stand gekomen. Het schetst de kaders voor de uitvoering zonder de uitvoering in detail te beschrijven. De diversiteit van lokale situaties bepaalt op welke wijze de samenwerking het beste versterkt kan worden. Op lokaal niveau zijn de partijen samen aan zet om uitvoeringsafspraken te maken, aangepast aan de lokale situatie. De handreiking PHB JGZ dient, na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), ter ondersteuning van alle bij de zorg voor zwangeren betrokken professionals. Eveneens biedt het handvatten aan gemeenten bij de inkoop van het PHB JGZ.

Workshop

Om de samenwerking tussen de lokale partijen rondom het prenatale huisbezoek te versterken hebben het NCJ en CPZ in opdracht van VWS een workshop ontwikkeld. Deze workshop heeft als doel de professionals te informeren en de lokale samenwerking te stimuleren voor de implementatie van het prenatale huisbezoek.

De workshop is te gebruiken om lokaal met elkaar het gesprek te voeren over de implementatie van het prenatale huisbezoek binnen jouw organisatie. Om de workshop zo optimaal mogelijk te benutten is er een handleiding met tips opgesteld.

Bekijk de workshop

Bekijk de tips voor lokaal gebruik van de workshop

In ontwikkeling: e-learning ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’

Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een e-learning: ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’. Naar verwachting zal de e-learning eind november worden opgeleverd. Er is gekozen voor Blendleren, met name door de didactische kennis van dit bureau om de e-learning te ontwikkelen.  De eerder ontwikkelde materialen (Handreiking Prenataal Huisbezoek JGZ, Animatie Prenataal Huisbezoek en Digitale Workshop Prenataal Huisbezoek) hebben hierin een leidende rol gespeeld. Daarnaast wordt de jeugdverpleegkundige aan de hand van een praktijkcasus meegenomen in het proces en uitgenodigd om zelf actief te na te denken over een aanpak. Het NCJ is zowel inhoudelijk projectleider als inhoudsdeskundige.

Informatiefolder voor (aanstaande) ouders

De informatiefolder voor (aanstaande) ouders kan per taal in twee versies worden gedownload. Na het downloaden van de informatiefolder kun je desgewenst jouw eigen organisatiegegevens invullen en de folder gebruiken voor digitaal gebruik of ten behoeve van drukwerk. Voor meer informatie en/of vragen kun je terecht bij communicatie@ncj.nl.

Bekijk alle informatiefolders

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.