Onderwerp

Prenataal huisbezoek

Vanaf 1 juli 2022 hebben alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden.

Samenwerking

Voor het succesvol implementeren en uitvoeren van het PHB JGZ is een goede communicatie met de gezinnen en een nauwe samenwerking tussen alle partners rond zwangeren in een kwetsbare situatie van essentieel en doorslaggevend belang.

Betrokkenen professionals zijn de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg, gynaecologie/obstetrie, POP-poli’s, samenwerkingsverbanden rond zwangeren en/of het gezin in kwetsbare situaties, kindergeneeskunde, huisarts, kraamzorg, wijkteam, jeugdgezondheidszorg en alle hulpverlening daar omheen. Gemeenten en cliëntenorganisaties hebben een verbindende en sturende rol om de samenwerking te versterken, onder andere door de vorming van lokale coalities. Het is essentieel dat het gezin met haar wensen en mogelijkheden centraal staat. En dat alle betrokkenen het belang van een goede start voor een kind (er)kennen. Bij een goede samenwerking kan aan de zwangere en het gezin de werkwijze en het doel van het PHB JGZ uitgelegd worden. Zodat het belang duidelijk is en de gezinnen wie het aangaat hier optimaal gebruik van kunnen maken. Samenwerkingspartners zullen op lokaal niveau  uitvoeringsafspraken moeten maken, aangepast aan de lokale situatie.

Folder en factsheet voor (gemeenten in) regio Utrecht

De (JGZ-organisaties van) gemeente Utrecht en GGD regio Utrecht hebben gezamenlijk een folder ‘Huisbezoek bij zwangerschap door de JGZ‘ en een factsheet voor toeleiders Prenataal huisbezoek door de JGZ ontwikkeld. Beide documenten zijn op inhoud naar voorbeeld van het NCJ ontworpen voor de provincie Utrecht en dienen ter inspiratie.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.