Landelijk professioneel kader

Met het LPK kan de JGZ flexibel invulling geven aan het Basispakket JGZ en daardoor beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Zo biedt de JGZ zorg op maat. Het LPK is per 1 januari 2016 van kracht en vervangt de Richtlijn Contactmomenten JGZ 0-19.

Het LPK geeft per ontwikkelingsfase van een kind aan wanneer JGZ-organisaties onderdelen uit het Basispakket JGZ moeten aanbieden. Tussen 0 en 18 jaar worden diverse ontwikkelingsfasen onderkend, elk met eigen kenmerken en dynamiek. De momenten van contact zoals beschreven in het LPK sluiten hierop aan, waarbij rekening is gehouden met de uitvoering van onder meer het rijksvaccinatieprogramma en landelijke professionele richtlijnen, zie hiervoor het overzicht. Op deze manier ontstaat een doorlopende, samenhangende en onderbouwde zorglijn waarbij de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind gemonitord wordt. Uitgangspunt is dat iedere jeugdige het volledige basispakket krijgt aangeboden.

Zorg op maat

Door vroegtijdig te signaleren, aan te geven wat tot de normale ontwikkeling behoort en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen te versterken, draagt de JGZ bij aan het voorkomen van (grotere) problemen waardoor zwaardere vormen van zorg minder nodig zijn. Zo kunnen jeugdigen en gezinnen snel de juiste ondersteuning en passende zorg krijgen. JGZ-professionals stemmen met ouders en jongeren de ondersteuningsbehoefte, vorm en frequentie af om zo zorg op maat te bieden. Als het goed gaat met de jeugdige en het gezin, is minder contact mogelijk. Wanneer nodig kan de JGZ meer ondersteuning bieden. Het LPK sluit hiermee goed aan bij een JGZ die zich steeds vernieuwt op basis van nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen en met meer flexibiliteit zorg op maat biedt.

Ter ondersteuning heeft het NCJ het schema ontwikkelingsaspecten en omgevingsinteractie (O&O) ontwikkeld om JGZ-professionals richting te geven in dialoog met de klant (kind, jongere, ouders).

De bedoeling van het LPK volgens IGJ inspecteur Frank van Leerdam

Lees meer over de bedoeling van het LPK volgens IGJ inspecteur Frank van Leerdam >

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl

LPK video's

Vragen over het LPK

In samenwerking met JGZ Zuid-Holland West, de innovatiepioniers, het NCJ en met Inspecteur Frank van Leerdam (IGJ) is een aantal video’s gemaakt die antwoord geven op veelgehoorde vragen over het LPK vanuit de JGZ.

Bekijk de video's over het LPK

Uitvoering LPK in de praktijk

Op onze oproep welke JGZ organisaties wilden delen hoe ze het LPK uitvoeren in de praktijk reageerden Icare JGZ, GGD Zeeland, JGZ Kennemerland en Jong JGZ.

Bekijk de video’s over de uitvoering van het LPK in de praktijk