Landelijk professioneel kader

Met het LPK kan de JGZ flexibel invulling geven aan het Basispakket JGZ en daardoor beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Zo biedt de JGZ zorg op maat. Het LPK is per 1 januari 2016 van kracht en vervangt de Richtlijn Contactmomenten JGZ 0-19.

Het LPK geeft per ontwikkelingsfase van een kind aan wanneer JGZ-organisaties onderdelen uit het Basispakket JGZ moeten aanbieden. Tussen 0 en 18 jaar worden diverse ontwikkelingsfasen onderkend, elk met eigen kenmerken en dynamiek. De momenten van contact zoals beschreven in het LPK sluiten hierop aan, waarbij rekening is gehouden met de uitvoering van onder meer het rijksvaccinatieprogramma en landelijke professionele richtlijnen, zie hiervoor het overzicht. Op deze manier ontstaat een doorlopende, samenhangende en onderbouwde zorglijn waarbij de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind gemonitord wordt. Uitgangspunt is dat iedere jeugdige het volledige basispakket krijgt aangeboden.

Zorg op maat

Door vroegtijdig te signaleren, aan te geven wat tot de normale ontwikkeling behoort en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen te versterken, draagt de JGZ bij aan het voorkomen van (grotere) problemen waardoor zwaardere vormen van zorg minder nodig zijn. Zo kunnen jeugdigen en gezinnen snel de juiste ondersteuning en passende zorg krijgen. JGZ-professionals stemmen met ouders en jongeren de ondersteuningsbehoefte, vorm en frequentie af om zo zorg op maat te bieden. Als het goed gaat met de jeugdige en het gezin, is minder contact mogelijk. Wanneer nodig kan de JGZ meer ondersteuning bieden. Het LPK sluit hiermee goed aan bij een JGZ die zich steeds vernieuwt op basis van nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen en met meer flexibiliteit zorg op maat biedt.

Ter ondersteuning heeft het NCJ het schema ontwikkelingsaspecten en omgevingsinteractie (O&O) ontwikkeld om JGZ-professionals richting te geven in dialoog met de klant (kind, jongere, ouders).

De bedoeling van het LPK volgens IGJ inspecteur Frank van Leerdam

Lees meer over de bedoeling van het LPK volgens IGJ inspecteur Frank van Leerdam

Bekijk de impressie van JGZ Live! van 20 mei: In dialoog met Frank van Leerdam over het LPK

Bekijk het verslag van de LPK bijeenkomst van dinsdag 23 maart 2021 > 


De LPK PubQuiz

Wil jij op een interactieve manier leren hoe je het Landelijk Professioneel Kader (LPK) toepast in de praktijk? Boek dan de online LPK PubQuiz voor jouw organisatie. Een NCJ-adviseur neemt jullie op een speelse manier mee naar de theorie en praktische uitwerking van het LPK zodat jullie kennis weer up-to-date is.

 

"Erg leuke manier om zo aan LPK aandacht te besteden, goed gedaan en leuk met zoveel collega’s!"
"Creatieve manier om up to date te blijven!"


Praktische informatie

Voor wie: alle JGZ-professionals
Datum en tijd: in overleg
Locatie: online
Aantal deelnemers per sessie: maximaal 95 deelnemers
Eigen bijdrage per sessie: 200 euro; de eerste 5 aanmeldingen krijgen één sessie van de LPK PubQuiz gratis aangeboden.


Heb je vragen over de LPK PubQuiz? Wil je een voorproefje zien? Of direct aanmelden? Neem contact op met NCJ-adviseur Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

Eregalerij landelijke LPK PubQuiz

Hieronder zie je de eregalerij met deelnemers die vanuit hun organisatie de hoogste score behaalden bij de LPK PubQuiz. Zij mogen zich vol trots 'LPK-ambassadeur' noemen en nemen in 2021 deel aan de landelijke finale van de LPK PubQuiz (i.v.m. Corona uitgesteld naar 2022). 

Naam Organisatie Punten
1 Stephie Wijnhoven GGD Limburg-Noord 16401
2 Marie-Elise Nijdam GGD Regio Utrecht 16028
3 Wendy Schoofs-Smulders GGD Limburg-Noord 15879
4 Karin Swiersema GGD IJsselland 15687
5 Sanne de Kreij GGD IJsselland 15179
6 Mylène Mulder GGD Regio Utrecht 14999
7 Carlijn Oostermeijer GGD Drenthe 14898
8 Irene de Jong GGD Zaanstreek-Waterland 14723
9 Lisanne Pruim GGD Drenthe 14507
10 Astrid Nielen GGD Amsterdam 14116
11 Marieke Anema GGD Fryslân 13943
12 Anita van den Heuvel GGD Zaanstreek-Waterland 13922
13 Jantine Bosma GGD Fryslân 13093
14 Joke Molenaar SAG 13007
15 Gertruud Nap GGD Amsterdam 12543

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

LPK video's

Vragen over het LPK

In samenwerking met JGZ Zuid-Holland West, de innovatiepioniers, het NCJ en met Inspecteur Frank van Leerdam (IGJ) is een aantal video’s gemaakt die antwoord geven op veelgehoorde vragen over het LPK vanuit de JGZ.

Bekijk de video's over het LPK

Uitvoering LPK in de praktijk

Op onze oproep welke JGZ organisaties wilden delen hoe ze het LPK uitvoeren in de praktijk reageerden Icare JGZ, GGD Zeeland, JGZ Kennemerland en Jong JGZ.

Bekijk de video’s over de uitvoering van het LPK in de praktijk

Bijeenkomsten LPK

  • Er is een landelijk LPK-netwerk dat ca. twee keer per jaar bijeenkomt om als JGZ-collega's ervaringen en vragen over het LPK uit te wisselen. Iedere JGZ-collega is welkom om zich aan te sluiten bij het netwerk. Neem daarvoor contact op met NCJ adviseur Ellen-Joan Wessels
  • Op dit moment wordt het LPK geüpdatet. Er is hiervoor een werkgroep die maandelijks bij elkaar komt en ook veldconsultaties houdt. Houd de agenda in de gaten voor de volgende bijeenkomst.

 

Bekijk ook