Onze missie

Het NCJ beoogt niet alleen een kennisinstituut te zijn met impact, maar ook een kennisinstituut dat ‘met de voeten in de klei staat'. Het NCJ neemt waar mogelijk deel aan ‘lerende’ netwerken met als doel gezamenlijk kennis te creëren. Daarbij vragen we expliciet aandacht voor het breed landelijk delen en toepassen van regionaal geleerde lessen. Het NCJ is sparringpartner voor ieder JGZ-vraagstuk.

Sterke verbinding

We vertalen, verbinden en verrijken kennis binnen het (preventieve) jeugddomein. De kracht van het NCJ op dit vlak ligt in de sterke verbinding met maatschappelijke partners èn met de uitvoeringspraktijk. Met landelijk zicht op de (ontwikkelingen in) de sector jeugdgezondheidszorg (JGZ), signaleren we kennislacunes en initiëren, agenderen, vertalen en stimuleren we onderzoek en samenwerking. Het NCJ laat zich hierbij adviseren door de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC).

Samenwerking

Het NCJ zoekt de samenwerking op met onderzoeksinstituten om gezamenlijk onderzoek te verrichten op gebieden die relevant zijn voor de JGZ. Door daarbij vanaf het begin aandacht te vragen voor implementatie en toepasbaarheid binnen de JGZ, kunnen onderzoeksresultaten een grotere impact hebben in de praktijk. Daar waar mogelijk betrekt het NCJ uitvoerenden en het perspectief van jongeren en ouders, geheel conform het gedachtegoed van Evidence Based Practise (EBP). Het NCJ stimuleert evidence based werken voor een impactvolle praktijk.

Onderzoek

De JGZ Onderzoeksagenda sluit aan bij de JGZ Vakmanschapsagenda, een agenda met aandacht voor de ontwikkeling van de JGZ-professional in relatie tot een waardengedreven uitvoering van zijn vak. Met de JGZ Onderzoeksagenda vragen we ruimte voor JGZ-professionals om deel te nemen aan onderzoek en het zelf (meehelpen) opzetten van onderzoek. Het NCJ werkt hiertoe nauw samen met verschillende opleidingsinstellingen.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Merian Bouwmeester

Telefoon: 06 - 29 03 80 58

E-mail: mbouwmeester@ncj.nl