Onderwerpen A-Z

Wat betekent het aangepaste landelijke advies voor mijn dagelijks werk? Hieronder vind je meer informatie over JGZ-onderwerpen van A t/m Z. Staat jouw onderwerp er niet tussen? Mail het landelijk JGZ-adviesteam via corona@ncj.nl

A   B   C   G   H   I   J   K   M   P   Q   S   T   V   Z   

A

 • Aantal personen in de boxenkamer of spreekkamers

  Per direct is 1,5 meter afstand verplicht (=1 persoon per 5m2). Houd afstand en geef elkaar de ruimte. Houd bij het plannen rekening hiermee. De grootte van de wachtruimte, boxenkamer en spreekkamer bepaalt het aantal mensen dat aanwezig mag zijn.

 • Angst voor besmetting op het consultatiebureau

  Houd rekening met ouders die angst hebben voor besmetting en respecteer dat, geef hen de ruimte. Het advies is om in dat geval als ‘eigen’ arts of verpleegkundige, met het dossier open, eerst een telefonisch of digitaal consult op afstand te doen en na te gaan waaruit de angst bestaat en hoe die weggenomen kan worden. Daarnaast kun je toelichten wat het consultatiebureau zelf doet om besmetting te voorkomen. De leeftijdsgerichte bespreekpunten kunnen telefonisch of via beeldbellen besproken worden. Na de samenvatting kun je dan gericht aangeven of en waarvoor je één ouder en het kind fysiek wilt zien. Bijvoorbeeld voor een vaccinatie of omdat er nader onderzoek nodig is. Door dit persoonlijke contact kunnen ouders gemotiveerd worden om wel contact te hebben.

B

 • Basismaatregelen

  De basismaatregelen zijn: zorg voor voldoende frisse lucht, blijf thuis bij klachten en test je / laat je testen, was je handen, hoest en nies in je elleboog, schud geen handen, zorg voor 1,5 meter afstand tussen jou, je collega's en ouders en kinderen.

 • Bescherming JGZ-medewerkers tegen COVID-19

  Dit is iets waar alle JGZ-professionals erg alert op moeten zijn. Doe een gezondheidscheck en maak samen een goede afweging. Gebruik altijd een mondkapje en vraag ouders en jongeren om dat ook te doen.

 • Beslisboom

  De beslisbomen zijn weer geupdate. Handig om te weten: de beslisboom 12+ is voor iedereen ouder dan 12 jaar, dus ook voor volwassenen. Ook goed te gebruiken voor medewerkers die met kinderen werken.

 • Borstvoeding

  Borstvoeding kan doorgaan als een moeder gevaccineerd is en als de moeder een besmetting heeft doorgemaakt. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkapje* en extra hygiënemaatregelen te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf gebruiken en fles en borstkolf goed schoon maken na gebruik). Omdat het mogelijk is dat moeder de baby infecteert, valt het te overwegen om (afgekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. Lees meer over dit onderwerp

C

 • Consultatiebureau en spreekuurcontacten

  De 1,5 meter afstand is weer verplicht. Nodig ouders/jeugdigen uit om bij binnenkomst in de wachtkamer de handen te wassen met water en zeep. Zie ook Basismaatregelen.

G

 • Groepsbijeenkomsten

  Groepsbijeenkomsten kunnen alleen doorgaan mits de 1,5 meter-maatregel gehandhaafd kan worden. Er kan gekozen worden voor hybride vormen, waarbij deelnemers fysiek dan wel via beeldbellen kunnen deelnemen. Zo bied je ook aan deelnemers met gezondheidsklachten en/of een kwetsbare gezondheid de mogelijkheid om deel te nemen. Blijf elkaar de ruimte geven!

H

 • Huisbezoeken (incl. hielprik)

  Huisbezoeken kunnen plaatsvinden. Neem vooraf telefonisch contact op en vraag naar coronagerelateerde gezondheidsklachten van de gezinsleden. Zo ja, neem dan gepaste maatregelen.

 • HygiĆ«nisch werken in de JGZ

  Hygiënisch werken is vanwege het risico op coronabesmetting extra belangrijk. De meeste JGZ-organisaties hebben een eigen hygiëne protocol. De hygiënerichtlijn voor de JGZ wordt momenteel geactualiseerd. Hanteer tot die richtlijn gerealiseerd is de huidige hygiënemaatregelen in spreekkamers en wachtkamers:

  • Ontsmet de boxen, bureaus, deurklinken, lichtschakelaars en kranen met alcohol of water en zeep regelmatig, maar in ieder geval voor en na de bijeenkomst.
  • Gebruik een eigen stethoscoop en ontsmet deze regelmatig met alcohol of met water en zeep.
  • Reinig de materialen die in contact komen met baby of kind direct na gebruik, tussen twee kinderen.
  • Hanteer de regels voor handhygiëne bij medewerkers; voor en na ieder consult de handen reinigen.
  • Handdesinfectans, als Sterillium Med, gebruik je alleen als je geen zeep en water voor handen hebt. Goed en grondig je handen wassen met gewone handzeep is voldoende om het coronavirus van je handen te verwijderen en blijft relevant.

  Bekijk ook de JGZ Richtlijn Veilig werken in de JGZ (2009). Er is een richtlijn ‘Gebruik mondkapje* in de JGZ’ (13 november 2020) beschikbaar.

I

 • Inloopspreekuren

  Spontane inloop blijft mogelijk mits de basismaatregelen, de 1,5 meter afstand en het dragen van het mondneusmasker worden opgevolgd. We adviseren aanwezigheid te registreren in verband met de mogelijkheid van bron- en contactonderzoek. We adviseren een poster op te hangen met basisinformatie voor iedereen.

J

 • JGZ-medewerker uit de kwetsbare groep

  Als een JGZ-medewerker zelf tot een kwetsbare groep behoort, een partner heeft met een zwakke gezondheid, mantelzorger is van een kwetsbare relatie, dan wel zwanger is, dan is het zaak om de kans op de risico’s op besmetting zo klein mogelijk te houden. Het werk in het team wordt zodanig verdeeld dat deze JGZ-medewerker zo veel mogelijk op afstand kan werken. Advies aan de medewerker is: Laat je vaccineren en bescherm jezelf. Overleg met je team/leidinggevende over je inzet en werkzaamheden.

K

 • Kwetsbare situaties voor kinderen

  Gezinnen kunnen in moeilijkheden gekomen zijn tijdens de corona crisis. Het is goed om je als professional te realiseren, dat de hele situatie met de corona, dreigende werkloosheid, oplopende armoede en het thuiswerken heeft kunnen leiden tot spanningen en stress. Benoem dit in je contacten en geef ruimte om het te bespreken.

M

 • Meten en wegen thuis

  Het blijft altijd handig als ouders zelf thuis te meten en wegen, omdat er dan een beeld van de groei ontstaat. Als de gegevens niet lijken te ‘kloppen’ kun je afspreken om nog een keer te meten met beeldbellen (zodat je mee kunt kijken).

 • Mondkapje

  Het gebruik van een mondkapje is vanaf 6 november weer verplicht in openbare gebouwen zoals JGZ-locaties (consultatiebureaus). Draag een mondkapje en vraag de ouders en jongeren om dat ook doen. Kinderen tot 12 jaar hoeven niet verplicht een mondkapje te dragen. Als het onderzoek op school plaatsvindt geldt de regel voor school: vanaf groep 6 verplicht mondkapje dragen.

P

 • PCR-test voor zorgmedewerkers

  Bij het maken van een afspraak voor een PCR test kan de JGZ-medewerker het prioriteitstelefoonnummer 0800 – 8101 (bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur), bellen om zodoende voorrang te krijgen. De GGD-medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Houd je BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat je in de zorg werkt:

  • zorgmedewerkers die werken voor een werkgever: Houd de naam van je werkgever bij de hand;
  • zzp'er in de zorg of vrijgevestigde zorgprofessional: Houd je kvk-nummer bij de hand; of de AGB-code.

  De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar u zich kunt melden voor de test en vertelt u welk bewijsstuk u meeneemt naar de testafspraak.

 • Positief geteste huisgenoot

  Als een van de huisgenoten of het kind zelf positief getest is kan dat consequenties hebben voor de andere gezinsleden. Zie de Beslisbomen 12- en 12+.

 • Preventief testen

  Het RIVM adviseert schoolmedewerkers en kinderen om zichzelf 2 keer per week te testen. Het RIVM heeft geen advies uitgebracht over preventief testen in de gezondheidszorg. Ons advies is om ook binnen de JGZ het advies aan schoolmedewerkers en kinderen te volgen. Overleg dit in je eigen JGZ-organisatie en bekijk de mogelijkheden om de RIVM-goedgekeurde zelftesten aan de JGZ-medewerkers te verstrekken.

Q

 • QR code

  Er is een wetswijziging in voorbereiding om ook in de gezondheidszorg de QR-code te kunnen gebruiken.

S

 • Samenwerking met scholen over schoolgaande kinderen

  Blijf in contact met scholen rondom advisering over coronagerelateerde vragen.

 • Schoolverzuim wegens angst voor corona

  Scholen hebben regelmatig te maken met ouders die vanwege angst voor besmetting met het coronavirus hun kinderen thuishouden. Bied scholen aan om als jeugdarts/jeugdverpleegkundige in gesprek te gaan met deze jeugdigen/ouders. Neem hen angst serieus, bespreek deze angst en bespreek de alternatieve mogelijkheden om wel naar school te kunnen en/of thuis zoveel mogelijk onderwijs te volgen. Er is alle reden om open het gesprek in te gaan en proberen te achterhalen wat er werkelijk speelt; open, onbevooroordeeld en samen op zoek gaan naar oplossingen. Hier kan de JGZ-professional een grote rol bij spelen en zowel jeugdigen/ouders als scholen in ondersteunen.

 • Snotterende kinderen (beslisbomen neusverkouden kinderen)

  Op basis van de richtlijnen van het RIVM zijn beslisbomen ontwikkeld voor ouders van kinderen onder de 12 jaar en kinderen en volwassenen vanaf 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk corona klachten hebben. De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het GGD-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend. De beslisbomen worden regelmatig aangepast aan de veranderende regelgeving.

T

 • Taxatiemethodieken

  De taxatiemethodieken GIZ en SamenStarten en SPARK zijn ook goed digitaal toepasbaar. Zeker ook nu in corona tijd is vroegsignalering belangrijk. Geef ouders de kans om over de impact van corona op hun stemming en hun balans na te denken en erover in gesprek te gaan. De Balansmeter kan hierbij helpend zijn. De Balansmeter kan ook ondersteunend zijn in het inschatten van de nood om met ouders in gesprek te gaan.

 • Thuiswerken

  Het advies is de helft van de tijd thuis te werken. Dat geldt ook voor JGZ-medewerkers. Doe wat mogelijk is vanuit huis. Zie ook de beslisboom 12+, die is goed te gebruiken voor alle mensen die met kinderen werken, dus ook voor JGZ-medewerkers.

V

 • Vaccineren bij borstvoeding

  Op basis van de huidige informatie is het niet aannemelijk dat het COVID-19 vaccin in de moedermelk terecht komt en vaccinatie daarmee dus geen bezwaar vormt tijdens de borstvoedingsperiode. Zie ook de website van de borstvoedingraad en de informatie van de borstvoedingorganisatie La Leche league.

 • Ventilatie

  Het advies is om ook op de JGZ-locatie zoveel mogelijk het raam open te zetten en regelmatig te luchten (liefst na een 'wisseling'). Daarnaast zou je kunnen overwegen een CO2 meter aan te schaffen. Dan weet je of je voldoende ventileert.

 • Verklaringen

  Het uitschrijven van een ‘briefje’ (verklaring) voor ontheffing bv dat een kind niet naar school hoeft is geen preventieve JGZ-taak, het hoort niet bij het werk: niet doen. Als ouders angst hebben om hun kind naar school te sturen, dan wel een gesprek om de angsten te bespreken en naar mogelijke alternatieven te zoeken.

Z

 • Zelftest

  Aan onderwijzend personeel is het dringende advies 2 keer per week preventief een zelftest te doen. Wij adviseren ook JGZ-medewerkers hiertoe over te gaan.
  Zelftesten kunnen worden ingezet bij geen klachten. Met een negatieve zelftest kan je aan het werk. Bij een positieve zelftest laat je je testen door de GGD (PCR-test) en blijf je thuis in afwachting van de uitslag van de PCR-test. Bij klachten laat je je altijd testen door de GGD en blijf je thuis in afwachting van de uitslag.

  Lees hier hoe betrouwbaar de zelftest is. Nog meer informatie over de zelftest vind je hier.

 • Zorg op afstand

  Bied zorg op afstand waar nodig en mogelijk. Doe dat op maat en in overleg met jongeren en ouders.

 • Zwangerschap en corona

  Dokter media heeft alle rapporten over corona en zwangerschap voor ons op een rij gezet. Het belangrijkste advies is: Laat je vaccineren. Als zwangere behoor je tot de 'kwetsbaren'. Zie onder JGZ-medewerker uit de kwetsbare groep.

 • Zwangerschap, kinderwens en borstvoeding

  Gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC beantwoordt 7 vragen over Corona, zwangerschap, kinderwens en borstvoeding.

Deel dit met je netwerk

Landelijk JGZ advies

Bekijk ook de pagina waar het aangepaste landelijke advies beschreven staat.

Mondkapje

*Voor het woord mondkapje kan ook een chirurgisch mondkapje, mondneusmasker en/of chirurgisch masker type 2 worden gebruikt.