Onderwerpen A-Z

Wat betekent het aangepaste landelijke advies voor mijn dagelijks werk? Hieronder vind je meer informatie over JGZ-onderwerpen van A t/m Z. Staat jouw onderwerp er niet tussen? Mail het landelijk JGZ-adviesteam via corona@ncj.nl

A   B   C   G   H   I   J   K   M   P   Q   S   T   V   Z   

A

 • Aantal personen in de boxenkamer of spreekkamers

  Per 25 september 2021 is de 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Wel blijft het verstandig om afstand te houden en elkaar de ruimte te blijven geven. Voor de JGZ betekent dat dat het inplannen van consulten kan worden verruimt, waarbij de mogelijkheid kan worden geboden om beide ouders naar het consult te laten komen. Houdt bij het plannen waar mogelijk wel rekening met ouders die graag afstand blijven houden en niet in een volle boxenkamer willen verblijven. De grootte van de boxenkamer bepaalt het aantal mensen dat aanwezig mag zijn.

 • Angst voor besmetting op het consultatiebureau

  Houd rekening met ouders die angst hebben voor besmetting en respecteer dat, geef hen de ruimte. Het advies is om in dat geval als ‘eigen’ arts of verpleegkundige, met het dossier open, eerst een telefonisch of digitaal consult op afstand te doen en na te gaan waaruit de angst bestaat en hoe die weggenomen kan worden. Daarnaast kun je toelichten wat het consultatiebureau zelf doet om besmetting te voorkomen. De leeftijdsgerichte bespreekpunten kunnen telefonisch of via beeldbellen besproken worden. Na de samenvatting kun je dan gericht aangeven of en waarvoor je één ouder en het kind fysiek wilt zien. Bijvoorbeeld voor een vaccinatie of omdat er nader onderzoek nodig is. Door dit persoonlijke contact kunnen ouders gemotiveerd worden om wel te komen.

B

 • Basismaatregelen

  De basismaatregelen die blijven bestaan zijn: zorg voor voldoende frisse lucht, blijf thuis bij klachten en laat je testen, was je handen, hoest en nies in je elleboog, schud geen handen, geef elkaar de ruimte.

 • Bescherming JGZ-medewerkers tegen COVID-19

  Dit is iets waar alle JGZ-professionals zelf erg alert op moeten zijn. Houd er rekening mee dat dat nog niet iedereen gevaccineerd zijn. Er zijn veel verschillende redenen waarom iemand zich niet laat vaccineren. Maak altijd samen een goede afweging. Gebruik mondmaskers in alle gevallen van fysiek contact waarin je twijfelt of het veilig is en vraag de jeugdigen en ouders om dat ook te doen (voor jezelf of de ander).

 • Beslisboom

  De beslisbomen zijn weer geupdate. Handig om te weten: de beslisboom 12+ is voor iedereen ouder dan 12 jaar, dus ook voor volwassenen. Ook goed te gebruiken voor medewerkers die met kinderen werken.

 • Borstvoeding

  Borstvoeding kan doorgaan als een moeder gevaccineerd is en als de moeder een besmetting heeft doorgemaakt. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkapje* en extra hygiënemaatregelen te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf gebruiken en fles en borstkolf goed schoon maken na gebruik). Omdat het mogelijk is dat moeder de baby infecteert, valt het te overwegen om (afgekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. Lees meer over dit onderwerp

C

 • Consultatiebureau en spreekuurcontacten

  De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar afstand houden blijft verstandig. Nodig ouders/jeugdigen uit om bij binnenkomst in de wachtkamer de handen te wassen met water en zeep. Zie ook Basismaatregelen.

G

 • Groepsbijeenkomsten

  Groepsbijeenkomsten kunnen weer doorgaan mits de algemene maatregelen (zie Basismaatregelen) gehandhaafd worden. Ook kan gekozen worden voor hybride vormen, waarbij deelnemers fysiek dan wel via beeldbellen kunnen deelnemen. Zo bied je ook aan deelnemers met gezondheidsklachten en/of een kwetsbare gezondheid de mogelijkheid om deel te nemen. Blijf elkaar de ruimte geven!

H

 • Huisbezoeken (incl. hielprik)

  Huisbezoeken kunnen weer plaatsvinden. Neem vooraf telefonisch contact op en vraag naar coronagerelateerde gezondheidsklachten van de gezinsleden. Zo ja, neem dan gepaste maatregelen.

 • HygiĆ«nisch werken in de JGZ

  Hygiënisch werken is vanwege het risico op coronabesmetting extra belangrijk. De meeste JGZ-organisaties hebben een eigen hygiëne protocol. De hygiënerichtlijn voor de JGZ wordt momenteel geactualiseerd. Hanteer tot die richtlijn gerealiseerd is de huidige hygiënemaatregelen in spreekkamers en wachtkamers:

  • Ontsmet de boxen, bureaus, deurklinken, lichtschakelaars en kranen met alcohol of water en zeep regelmatig, maar in ieder geval voor en na de bijeenkomst.
  • Gebruik een eigen stethoscoop en ontsmet deze regelmatig met alcohol of met water en zeep.
  • Reinig de materialen die in contact komen met baby of kind direct na gebruik, tussen twee kinderen.
  • Hanteer de regels voor handhygiëne bij medewerkers; voor en na ieder consult de handen reinigen.
  • Handdesinfectans, als Sterillium Med, gebruik je alleen als je geen zeep en water voor handen hebt. Goed en grondig je handen wassen met gewone handzeep is voldoende om het coronavirus van je handen te verwijderen en blijft relevant.

  Bekijk ook de JGZ Richtlijn Veilig werken in de JGZ (2009). Er is een richtlijn ‘Gebruik mondkapje* in de JGZ’ (13 november 2020) beschikbaar.

I

 • Inloopspreekuren

  Spontane inloop is wel weer mogelijk. Wel adviseren we aanwezigheid te registreren in verband met de mogelijkheid van bron- en contactonderzoek. Blijf elkaar de ruimte geven. We adviseren een poster op te hangen met basisinformatie voor iedereen.

J

 • JGZ-medewerker uit de kwetsbare groep

  Als een JGZ-medewerker zelf tot een kwetsbare groep behoort, een partner heeft met een zwakke gezondheid, mantelzorger is van een kwetsbare relatie, dan wel zwanger is, dan is het zaak om de kans op de risico’s op besmetting zo klein mogelijk te houden. Het werk in het team wordt zodanig verdeeld dat deze JGZ-medewerker zo veel mogelijk op afstand kan werken. Advies aan de medewerker is: Laat je vaccineren en bescherm jezelf. Overleg met je team/leidinggevende over je inzet en werkzaamheden.

K

 • Kwetsbare situaties voor kinderen

  Gezinnen kunnen in moeilijkheden gekomen zijn tijdens de corona crisis. Het is goed om je als professional te realiseren, dat de hele situatie met de corona, dreigende werkloosheid, oplopende armoede en het thuiswerken heeft kunnen leiden tot spanningen en stress. Benoem dit in je contacten en geef ruimte om het te bespreken.

M

 • Meten en wegen thuis

  Het blijft altijd handig als ouders zelf thuis te meten en wegen, omdat er dan een beeld van de groei ontstaat. Als de gegevens niet lijken te ‘kloppen’ kun je afspreken om nog een keer te meten met beeldbellen (zodat je mee kunt kijken).

 • Mondkapje

  Het gebruik van een mondneusmasker is alleen nog verplicht in het openbaar vervoer, het professioneel personenvervoer en op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen. Echter, als iemand bij bezoek aan de JGZ het prettig vindt een mondneusmasker te dragen en/of jou vraagt dit ook te doen, adviseren wij dat de respecteren en een mondkapje om te doen. Ook als je het zelf prettiger vindt om een mondkapje te dragen kan je dat blijven doen.


  Let wel, de RIVM richtlijn voor zorgpersoneel buiten het ziekenhuis dateert nog van juli 2021 en die adviseert preventief gebruik van Persoonlijk Beschermingsmateriaal bij consulten en huisbezoeken

P

 • Positief geteste huisgenoot

  Als een van de huisgenoten of het kind zelf positief getest is kan dat consequenties hebben voor de andere gezinsleden. Zie de Beslisbomen 12- en 12+.

 • Preventief testen

  Het RIVM adviseert schoolmedewerkers die niet immuun zijn om zichzelf 2 keer per week te testen. Het RIVM heeft geen advies uitgebracht over preventief testen in de gezondheidszorg. Ons advies is om in je eigen JGZ-organisatie te bekijken wat de mogelijkheden zijn om regelmatig te testen.

Q

 • QR code

  In de gezondheidszorg mag en kan de QR code niet gebruikt worden omdat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk moet zijn.

S

 • Samenwerking met scholen over schoolgaande kinderen

  Blijf in contact met scholen rondom advisering over coronagerelateerde vragen.

 • Schoolverzuim wegens angst voor corona

  Scholen hebben regelmatig te maken met ouders die vanwege angst voor besmetting met het coronavirus hun kinderen thuishouden. Bied scholen aan om als jeugdarts/jeugdverpleegkundige in gesprek te gaan met deze jeugdigen/ouders. Neem hen angst serieus, bespreek deze angst en bespreek de alternatieve mogelijkheden om wel naar school te kunnen en/of thuis zoveel mogelijk onderwijs te volgen. Er is alle reden om open het gesprek in te gaan en proberen te achterhalen wat er werkelijk speelt; open, onbevooroordeeld en samen op zoek gaan naar oplossingen. Hier kan de JGZ-professional een grote rol bij spelen en zowel jeugdigen/ouders als scholen in ondersteunen.

 • Snotterende kinderen (beslisbomen neusverkouden kinderen)

  Op basis van de richtlijnen van het RIVM zijn beslisbomen ontwikkeld voor ouders van kinderen onder de 12 jaar en kinderen en volwassenen vanaf 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk corona klachten hebben. De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend. De beslisbomen zijn regelmatig aangepast aan de veranderende regelgeving.

T

 • Taxatiemethodieken

  De taxatiemethodieken GIZ en SamenStarten en SPARK zijn ook goed digitaal toepasbaar. Zeker ook nu in corona tijd is vroegsignalering belangrijk. Geef ouders de kans om over de impact van corona op hun stemming en hun balans na te denken en erover in gesprek te gaan. De Balansmeter kan hierbij helpend zijn. De Balansmeter kan ook ondersteunend zijn in het inschatten van de nood om met ouders in gesprek te gaan.

 • Thuiswerken

  Het advies is: Werk thuis als het kan en op kantoor als dat nodig is. Dat geldt ook voor JGZ-medewerkers. Zie ook beslisboom 12+, ook goed te gebruiken voor medewerkers die met kinderen werken, dus ook voor JGZ-medewekers.

V

 • Vaccineren bij borstvoeding

  Op basis van de huidige informatie is het niet aannemelijk dat het COVID-19 vaccin in de moedermelk terecht komt en vaccinatie daarmee dus geen bezwaar vormt tijdens de borstvoedingsperiode. Zie ook de website van de borstvoedingraad en de informatie van de borstvoedingorganisatie La Leche league.

 • Ventilatie

  Het advies is om ook op de JGZ-locatie zoveel mogelijk het raam open te zetten en regelmatig te luchten (liefst na een 'wisseling'). Daarnaast zou je kunnen overwegen een CO2 meter aan te schaffen. Dan weet je of je voldoende ventileert.

 • Verklaringen

  Het uitschrijven van een ‘briefje’ (verklaring) voor ontheffing bv dat een kind niet naar school hoeft is geen preventieve JGZ-taak, het hoort niet bij het werk: niet doen. Als ouders angst hebben om hun kind naar school te sturen, dan wel een gesprek om de angsten te bespreken en naar mogelijke alternatieven te zoeken.

Z

 • Zorg op afstand

  Blijf zorg op afstand aanbieden naast met face-to-face contact. Doe dat op maat en naar de wens van jongeren en ouders. Je creëert daarmee ruimte om afstand te houden.

 • Zwangerschap en corona

  Dokter media heeft alle rapporten over corona en zwangerschap voor ons op een rij gezet. Het belangrijkste advies is: Laat je vaccineren. Als zwangere behoor je tot de 'kwetsbaren'. Zie onder JGZ-medewerker uit de kwetsbare groep.

 • Zwangerschap, kinderwens en borstvoeding

  Gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC beantwoordt 7 vragen over Corona, zwangerschap, kinderwens en borstvoeding.

Deel dit met je netwerk

Landelijk JGZ advies

Bekijk ook de pagina waar het aangepaste landelijke advies beschreven staat.

Mondkapje

*Voor het woord mondkapje kan ook een chirurgisch mondkapje, mondneusmasker en/of chirurgisch masker type 2 worden gebruikt.