Nieuws 15 maart 2023

Afschaling COVID-19-specifieke adviezen voor de JGZ

Het 146e OMT heeft in februari 2023 geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan generieke maatregelen toe te passen voor respiratoire infecties. GGD-testlocaties zullen daarom worden afgebouwd. Uiteraard kunnen mensen zelf besluiten een zelftest te doen. 

Generieke adviezen ten aanzien van luchtweginfecties

Gezien de huidige epidemiologische situatie adviseert het OMT om maatregelen tegen COVID-19 zoveel mogelijk gelijk te stellen aan de generieke maatregelen ter preventie van andere luchtweginfecties. Het is belangrijk dat iemand met klachten die passen bij een luchtweginfectie zich realiseert dat zij/hij mogelijk besmettelijk is en dat er personen zijn die ernstig ziek kunnen worden van luchtwegvirussen. De essentie van de adviezen bij luchtweginfecties, waaronder bij COVID-19, is als volgt:

Heb je klachten die passen bij een luchtweginfectie zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus (met of zonder koorts)?

  • Blijf dan thuis als je ziek bent.
  • Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
  • Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mond-neusmasker (bij voorkeur type IIR).
  • Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Adviezen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Zorgmedewerkers dienen altijd de algemene infectiepreventie maatregelen te volgen:

  • toepassen van handhygiëne;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken.

Zorgmedewerkers die klachten van een luchtweginfectie hebben, dragen tijdens hun werk een mondneusmasker (ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II) om besmetting van patiënten en collega’s te voorkomen.

Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen.

Bron: RIVM

Sectorplan

Conform het sectorplan Lange termijn strategie en Covid-19 (d.d. 27-09-2022) is fase 1 en mogelijk fase 2 van kracht.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.