Nieuws 25 november 2022

JGZ-Sectorplan Covid-19

Vanwege de verwachte oplopende Covid-19 cijfers hebben het NCJ en de branche- en beroepsverenigingen een ‘JGZ-Sectorplan’ gemaakt voor de verschillende scenario’s van Covid-19 zoals deze zich mogelijk kunnen gaan voordoen (Verkoudheid, Griep+, Continue Strijd en Worst Case).

Schematisch overzicht

Voor elk scenario is in het schema (zie pagina 4 van het plan) aangegeven wat het advies is voor de basis-, voorzorgs- en/of contact beperkende maatregelen om de JGZ zo veilig en verantwoord mogelijk door te laten gaan. Het plan is besproken met de managers JGZ en de besturen van de branche- en beroepsverenigingen.

Huidig risiconiveau

De coronathermometer, waarmee de overheid het coronavirus in de gaten houdt, is gezakt naar het laagst mogelijke niveau. Het RIVM vindt dat dat kan, omdat de besmettingscijfers laag blijven. Er zijn wel twee subvarianten van omikron in opkomst, maar die zijn niet zorgwekkend. Daardoor blijft de druk op de zorg en samenleving binnen de perken.

Voor de JGZ geldt binnen het Sectorplan Covid JGZ dat het niveau van ‘Verkoudheid’ van toepassing is.

Bekijk hier het volledige JGZ-Sectorplan

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.