Kennis en informatie

Er is een grote stroom aan informatie over het coronavirus. Hieronder bieden we links naar betrouwbare informatie over het coronavirus voor professionals, ouders en kinderen. Samen staan we sterk!

De meest recent geplaatste kennis en informatie vind je bovenaan, zo kun je snel zien wat nieuw is toegevoegd.

augustus 2021

Kwalitatief onderzoek naar jongvolwassenen en hun perspectieven op vaccineren van Stichting Alexander. (25 augustus)

Beslisboom 12+ (23 augustus)

Beslisboom 0 t/m groep 8 (20 augustus) 

juli 2021

Impact van de coronacrisis op de organisatie van de JGZ
Supriya Baktawar-Chotkoe, jeugdarts in opleiding bij TNO, heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op de JGZ. Zij ging in gesprek met 9 JGZ-professionals van GGD Kennemerland over veerkracht en creativiteit en de betekenis van de pandemie voor de JGZ.
Lees meer

juni 2021
januari 2021
juni 2020
mei 2020
april 2020
 • Handreiking: balansmeter voor inzicht in hoe ouders hun eigen draagkracht en draaglast beoordelen
 • Pharos: begrijpelijk informatie over cononavirus - update nr. 4
 • Avans Hogeschool publiceerde informatie over verschillende vormen van online contact, de veiligheidsaspecten die hierbij gelden en online trainingen voor het gebruik hiervan
 • Kinderen en echtscheiding, bekijk de video met tips voor de omgangsregeling in coronatijd 
 • Op de website Rookvrije Start staat ook informatie over corona. Deze pagina bevat een link naar de websites Ikstopnu.nl/corona (voor publiek) en op de website van Trimbos (voor professionals). Ook is er een voorbeeldtekst te vinden waarmee zorgverleners (aanstaande) ouders kunnen informeren. Verder bieden ze de e-learning Rookvrije Start tot 1 juli gratis aan voor alle zorgverleners
 • TNO heeft de gevolgen van uitstel van een aantal 'medische' screeningen (hart, heupen, visus, gehoor, groei (gewicht en lengte) en niet-scrotale testis) zo exact mogelijk weergegeven. Bekijk de pdf (A3 formaat). Je kunt hierbij ook deze JGZ-onderbouwing gebruiken
 • Voor iedereen brengt deze tijd veranderingen in het dagelijks leven. Veel gezinnen kunnen in moeilijkheden komen. De JGZ is juist in deze tijd van vitaal belang, mits ze haar rol actief oppakt. Lees meer over het handelingsperspectief kinderen in corona tijd van de JGZ
 • Wat als je je zorgen maakt over een kind of gezin? Lees meer over noodopvang van kinderen in kwetsbare situaties
 • Video’s van GGD Noord- en Oost-Gelderland over het coronavirus in elf verschillende talen. Bekijk de afspeellijst met alle video’s
 • Wat kun je als sociaal professional doen tegen huiselijk geweld in tijden van corona? Lees deze tips van Movisie
 • Filmpje voor kinderen in het Nederlands, over kinderen die zich zorgen maken over corona en zich vervelend voelen omdat ze thuis zitten zonder hun vriendjes. Het filmpje biedt kinderen een luisterend oor en hulp voor structuur in de dag. Bekijk de video van Universiteit Leiden
 • Informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uitgelegd op corona.steffie.nl. Speciaal voor mensen die een stap-voor-stap uitleg prettig vinden, zoals mensen met een verstandelijke beperking
 • Campagne 'Thuisschoolmaatje' van de VO-raad. Een initiatief om leerlingen die in deze tijden van afstandsonderwijs extra aandacht nodig hebben te koppelen aan vrijwilligers, die hen als maatje stimuleren en begeleiden. Lees meer
 • Posteractie voor aandacht voor huiselijk geweld tijdens de coronacrisis van VICE Nederland, feministisch platform De Bovengrondse en Landelijk Netwerk Veilig Thuis
 • Dossier over het coronavirus van het Trimbos-instituut
 • Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Vraag een financiële impulse aan
 • Kennisnet 'Les op afstand voor ouders' met tips voor ouders om thuisonderwijs in te vullen. 
 • Tips voor thuis met je gezin
 • Artikel over rouw na corona. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen voor
  getroffen familieleden en andere nauw betrokkenen en de rol daarin voor hulpverleners
 • Positieve beleving van het ouderschap is belangrijk voor de balans in een gezin en voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. We zien in de coronacrisis de noodzaak om ouders te ondersteunen en helpen. Veel ouders zijn onzeker, zoeken inspiratie of gewoon een luisterend oor. Daarom start OuderWijzer met de OuderWijzerTelefoon
 • Voor ouders: Pharos komt met begrijpelijke informatie voor alle ouders tijdens de coronacrisis: Zwanger of bevallen en het coronavirus en Corona, thuis blijven en opvoeding. Wat kan je doen?
 • Voor JGZ-professionals: Er is een crisisfonds beschikbaar voor kwetsbare kinderen thuis. Professionals kunnen vouchers aanvragen voor noodzakelijke spullen. Lees meer

Voor JGZ-professionals

We raden JGZ-professionals aan om (zo nodig voor elkaar) bereikbaar te blijven voor scholen als dat mogelijk is. Veel mentoren houden (digitaal) zicht op hun leerlingen. Zorg dat jij of een collega bereikbaar is voor mentoren als zij vragen of zorgen hebben rondom hun leerlingen.

JGZ-professionals krijgen veel vragen van ouders en jongeren rondom het coronavirus. Gelukkig zijn er vele organisaties die verschillende adviezen hebben verzamelend. We raden professionals aan om ouders en jongeren door te verwijzen naar onderstaande websites. Veel JGZ-professionals hebben een afwezigheidsmelding aan staan omdat zij beperkt bereikbaar zijn. We raden aan om hierin al verschillende verwijzingen naar informatiepagina's voor ouders en jongeren in op te nemen.

Bekijk hier een voorbeeld van een afwezigheidsmelding >

Voor ouders

Ouders met vragen rondom corona kun je doorverwijzen naar de volgende informatiepunten:

 • De website van het RIVM biedt adviezen en actuele informatie over het coronavirus. Hier kun je ook lezen wat je kunt doen als mensen in jullie omgeving in besmet gebied zijn geweest of besmet zijn.

 • Je kunt ook contact opnemen met jouw JGZ-organisatie. Het telefoonnummer voor publiek met vragen over het coronavirus is: 030 - 630 54 00. Dit nummer is van maandag tot en met zondag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur. Of bel de landelijke informatielijn 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

 • Opvoedinformatie Nederland biedt informatie voor ouders over het coronavirus. Daarnaast vind je hier opvoedtips over omgaan met de nieuwe thuissituatie.

 • Ouders en onderwijs biedt informatie voor ouders rond het sluiten van scholen en kinderdagverblijven.

 • Pharos biedt een informatiekaart aan over het coronavirus. Ook zetten zij maatregelen en adviezen van de overheid rond het coronavirus om in begrijpelijke taal en testen dit met taalambassadeurs van Stichting ABC. Lees het up-to-date overzicht van de belangrijkste adviezen direct vanaf je scherm in de talen. 

 • Thuisarts, een website gemaakt door artsen, biedt betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.

 • Mediaopvoeding.nl biedt informatie over verantwoord mediagebruik nu de kinderen meer thuis zijn. 

 • Positieve beleving van het ouderschap is belangrijk voor de balans in een gezin en voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. We zien in de coronacrisis de noodzaak om ouders te ondersteunen en helpen. Veel ouders zijn onzeker, zoeken inspiratie of gewoon een luisterend oor. Daarom start OuderWijzer met de OuderWijzerTelefoon.

Informatie voor niet-Nederlandstalige ouders
Niet-Nederlandstalige ouders met behoefte aan meer informatie rondom het coronavirus kunnen worden doorverwezen naar de website van I am Expat. Deze website biedt Engelstalige informatie rondom het coronavirus en de gevolgen hiervan in Nederland.

Coronavirus bespreekbaar maken:

Veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl.

Voor jongeren

Jongeren met vragen kun je doorverwijzen naar de volgende informatiepunten:

 • Op de website Jongeren Hulp Online vinden jongeren direct toegang tot anonieme en gratis ondersteuning.
 • Op JouwGGD.nl vind je antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of dingen waar je liever niet thuis over praat. Je kunt hier ook jouw vragen stellen over het coronavirus en je zorgen delen.
 • De Kinderombudsman biedt handige links voor kinderen en jongeren over de corona situatie.
 • Bij de Kindertelefoon kunnen kinderen terecht met alles waar zij mee zitten.
 • De MIND Digitale Huiskamer. Elke werkdag vanaf 11.00 uur organiseert MIND een live Facebook verbinding. Hierin wordt gesproken met experts over psychische gezondheid in deze vreemde periode. 

 

Deel dit met je netwerk

Landelijk advies JGZ

Hiernaast staan websites die informatie geven over de gevolgen van het coronavirus voor JGZ-professionals. We raden JGZ-organisaties aan om het landelijke advies JGZ/COVID-19 en de updates in de gaten te houden.

Bekijk het landelijke advies JGZ 

Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers over uiteenlopende onderweren rond het coronavirus. Zij baseren zich daarbij op de vragen die leven. En volgen de richtlijnen van het RIVM en de actuele maatregelen van de Rijksoverheid. 

Bekijk het themadossier van het NJi