Kennis en informatie

Er is een grote stroom aan informatie over het coronavirus. Hieronder bieden we links naar betrouwbare informatie over het coronavirus voor professionals, ouders en kinderen. Samen staan we sterk! 

De meest recent geplaatste kennis en informatie vind je bovenaan, zo kun je snel zien wat nieuw is toegevoegd.

Nieuw (7 april 2021)
Nieuw (8 februari 2021)
Nieuw (4 februari 2021)
Nieuw (7 januari 2021)

de meest recente informatie rond het coronavacccin vind je via:

Nieuw (18 september)
 • Herhaling peiling Balansmeter: Hoe ervaren ouders het opvoeden tijdens de coronacrisis?: De beperkende maatregelen tijdens de corona crisistijd hebben grote impact op ouders gehad. Om inzicht te krijgen in welke invloed dit op het ouderschap heeft gehad hebben wij eind mei een eerste peiling gehouden onder ouders met behulp van de Balansmeter. De resultaten lieten ons toen zien dat veel ouders uit balans waren, meer dan voor de coronacrisis. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld. Om inzicht te krijgen in hoe de balans er nu uitziet voor ouders en daarmee aandacht voor de balans van ouders te blijven houden willen we graag nogmaals de Balansmeter uitsturen.
Nieuw (7 september)
Nieuw (7 juli)
 • Er is een addendum RVP-uitvoeringsrichtlijn aangenomen over hoe te handelen bij groepsvaccinaties tijdens COVID-19, zoals de HVP-vaccinatie, de MenACWY-vaccinatie en DTP/BMR-vaccinatie voor 9-jarigen. Dit addendum vervangt de eerder gepubliceerde handelingsperspectieven. Bekijk het addendum
Nieuw (3 juli)
Nieuw (19 juni)
Nieuw (4 juni)
Nieuw (26 mei)
 • De infographic 'Hoe ervaren jongeren de coronacrisis?' van Samen met de Jeugd. Gebaseerd op onderzoek onder het jongerennetwerk.
 • ARQ Contactpunt Gezin: Onlangs opende ARQ Nationaal Psychotraumacentrum een contactpunt waarmee extra hulp aan gezinnen geboden wordt tijdens de coronacrisis. Professionals in de zorg voor kinderen en jongeren, zoals jeugdzorgmedewerkers, psychologen en medewerkers in het onderwijs kunnen het contactpunt bellen. Ook is het contactpunt bereikbaar voor kinderen, jongeren en ouders zelf. Contactpunt is te bereiken op 088-33005599 of via gezin@arq.org
Nieuw (22 mei)
 • Begrijpelijke informatie over het coronavirus (update nr. 6) van Pharos: Pharos heeft informatie over het coronavirus inmiddels in verschillende andere talen (Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tingrinya en Turks) beschikbaar gesteld. 
Nieuw (19 mei)
 • Informatie voor gezinnen tijdens de coronacrisis over veiligheid in gezinnen en het voorkomen van traumatische stress.
 • Bij het heropenen van het VO is de insteek van de JGZ ook: inzetten op samenwerking met het onderwijs -  hoe kunnen we de school en de leerlingen zo goed mogelijk helpen in deze lastige tijd – en minder op inhalen van achterstanden. Bekijk het document ‘Handelingsperspectief voor de JGZ ondersteuning voor jongeren (12+) in het voortgezet onderwijs’ met tips en een voorbeeldbrief richting het onderwijs.
 • Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en de Tilburg University lanceerden de ‘Grow It!’ app. Met deze app krijgen jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar meer inzicht in hoe ze zich voelen en krijgen ze dagelijks een leuke challenge ter ondersteuning van de dagelijkse stress tijdens de coronacrisis. Met het doel om inzicht te krijgen in de emoties van de jongeren en hen te helpen met de vreemde situatie om te gaan. Iedereen kan de app downloaden en meedoen. Zie www.growitapp.nl voor meer informatie over de partners in de ontwikkeling van de app en het onderzoek. Er is ook een video beschikbaar met meer uitleg op YouTube.
 • Onepager VWS ‘Wees alert op de thuissituatie’
 • Het RIVM heeft een handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen opgeleverd.
 • Op de RIVM-website achtergrondinformatie opgenomen over kinderen en COVID-19 die gebruikt kan worden bij vragen over de heropening van de scholen.
 • Bekijk ook de informatie voor anderstalige ouders op de website van het NJi.
Nieuw (15 mei)
Nieuw (12 mei)
Nieuw (11 mei)
 • www.ggdsamengezond.nl - GGD Gelderland-Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland lanceerden op 7 mei jl. de website www.ggdsamengezond.nl. Met informatie over de geldende regels en richtlijnen voor uiteenlopende sectoren van de samenleving, waaronder het onderwijs. Belangstellende andere GGD-en kunnen ook in de website participeren.
 • Corona voorlichting voor kinderen en tieners: Het is belangrijk het coronavirus en alle maatregelen eromheen op een begrijpelijke manier uit te leggen aan kinderen. Daarom heeft de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) speciaal voor kinderen voorlichting over het virus gemaakt, in samenwerking met het RIVM, het Erasmus Medisch Centrum en Hogeschool Utrecht. De HU werkte ook al mee aan tips voor de communicatie aan tieners. Bekijk de video’s
 • Handen wassen: nu de basisscholen en kinderopvang weer open gaan, wordt het goed handen wassen extra belangrijk. Voor de kinderopvang en voor de basisscholen zijn er diverse filmpjes beschikbaar: Was je handen met Han de Wasbeer en Handen Wassen RIVM. Daarnaast een handenwas diploma en een kleurplaat. De jeugdgezondheidszorg kan deze actief toesturen naar de scholen en opvang. Maar ook voor ouders kunnen ze verhelderend zijn. Daarnaast is er een lief filmpje dat voor de kleinsten Corona uitlegt; een corona verhaaltje voor kleintjes. Bekijk ook deze pagina van het NJi met informatie voor kinderen van 3 t/m 7 jaar.  
 • Stappenplan keuze voor een beeldbel applicatie
 • Beslisboom en overzicht beeldbel applicaties.
 • GGD IJsselland heeft een webinar georganiseerd met als thema: Opstarten ten tijde van corona. Dit webinar was bedoeld voor (speciaal) basisonderwijs en de kinderopvang die op dit moment voorbereidingen treffen voor het opstarten op 11 mei. De webinar (45 minuten) is terug te kijken op YouTube.
Nieuw (24 april)
Nieuw (21 april)
Nieuw (16 april)
 • Wat kun je als sociaal professional doen tegen huiselijk geweld in tijden van corona? Lees deze tips van Movisie. 
 • Filmpje voor kinderen in het Nederlands, over kinderen die zich zorgen maken over corona en zich vervelend voelen omdat ze thuis zitten zonder hun vriendjes. Het filmpje biedt kinderen een luisterend oor en hulp voor structuur in de dag. Bekijk de video van Universiteit Leiden.
 • Informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uitgelegd op corona.steffie.nl. Speciaal voor mensen die een stap-voor-stap uitleg prettig vinden, zoals mensen met een verstandelijke beperking. 
 • Campagne 'Thuisschoolmaatje' van de VO-raad. Een initiatief om leerlingen die in deze tijden van afstandsonderwijs extra aandacht nodig hebben te koppelen aan vrijwilligers, die hen als maatje stimuleren en begeleiden. Lees meer
 • Op de pagina 'Nieuw en gewijzigd' van het NJi lees je welke pagina's als laatste zijn toegevoegd of gewijzigd.
 • Posteractie voor aandacht voor huiselijk geweld tijdens de coronacrisis van VICE Nederland, feministisch platform De Bovengrondse en Landelijk Netwerk Veilig Thuis.
 • Dossier over het coronavirus van het Trimbos-instituut. Dit dossier bevat informatie over het nieuwe coronavirus in relatie tot mentale gezondheid, roken, alcohol en drugs. Ook biedt het Trimbos-instituut wekelijks tips en handvatten die ouders, KOPP/KOV-kinderen, naasten en professionals helpen zo goed mogelijk door deze tijd te komen. 
 • Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Vraag een financiële impulse aan
 • Kennisnet 'Les op afstand voor ouders' met tips voor ouders om thuisonderwijs in te vullen. 
 • Tips voor thuis met je gezin
 • Artikel over rouw na corona. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen voor
  getroffen familieleden en andere nauw betrokkenen en de rol daarin voor hulpverleners.

 

Nieuw (15 april)
 • Positieve beleving van het ouderschap is belangrijk voor de balans in een gezin en voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. We zien in de coronacrisis de noodzaak om ouders te ondersteunen en helpen. Veel ouders zijn onzeker, zoeken inspiratie of gewoon een luisterend oor. Daarom start OuderWijzer met de OuderWijzerTelefoon.
Nieuw (7 april)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VOOR JGZ PROFESSIONALS:

We raden JGZ-professionals aan om (zo nodig voor elkaar) bereikbaar te blijven voor scholen als dat mogelijk is. Veel mentoren houden (digitaal) zicht op hun leerlingen. Zorg dat jij of een collega bereikbaar is voor mentoren als zij vragen of zorgen hebben rondom hun leerlingen.

JGZ-professionals krijgen veel vragen van ouders en jongeren rondom het coronavirus. Gelukkig zijn er vele organisaties die verschillende adviezen hebben verzamelend. We raden professionals aan om ouders en jongeren door te verwijzen naar onderstaande websites. Veel JGZ-professionals hebben een afwezigheidsmelding aan staan omdat zij beperkt bereikbaar zijn. We raden aan om hierin al verschillende verwijzingen naar informatiepagina's voor ouders en jongeren in op te nemen.

BEKIJK HIER EEN VOORBEELD VAN EEN AFWEZIGHEIDSMELDING >

Nieuw (9 april)

VOOR OUDERS:

Ouders met vragen rondom corona kun je doorverwijzen naar de volgende informatiepunten:

 • De website van het RIVM biedt adviezen en actuele informatie over het coronavirus. Hier kun je ook lezen wat je kunt doen als mensen in jullie omgeving in besmet gebied zijn geweest of besmet zijn.
 • Je kunt ook contact opnemen met jouw JGZ-organisatie. Het telefoonnummer voor publiek met vragen over het coronavirus is: 030 - 630 54 00. Dit nummer is van maandag tot en met zondag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur. Of bel de landelijke informatielijn 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.
 • Opvoedinformatie Nederland biedt informatie voor ouders over het coronavirus. Daarnaast vind je hier opvoedtips over omgaan met de nieuwe thuissituatie.
 • Ouders en onderwijs biedt informatie voor ouders rond het sluiten van scholen en kinderdagverblijven.
 • Pharos biedt een informatiekaart aan over het coronavirus. Ook zetten zij maatregelen en adviezen van de overheid rond het coronavirus om in begrijpelijke taal en testen dit met taalambassadeurs van Stichting ABC. Lees het up-to-date overzicht van de belangrijkste adviezen direct vanaf je scherm in de talen. 
 • Thuisarts, een website gemaakt door artsen, biedt betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.
 • Mediaopvoeding.nl biedt informatie over verantwoord mediagebruik nu de kinderen meer thuis zijn. 
 • Positieve beleving van het ouderschap is belangrijk voor de balans in een gezin en voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. We zien in de coronacrisis de noodzaak om ouders te ondersteunen en helpen. Veel ouders zijn onzeker, zoeken inspiratie of gewoon een luisterend oor. Daarom start OuderWijzer met de OuderWijzerTelefoon.

Informatie voor niet-Nederlandstalige ouders
Niet-Nederlandstalige ouders met behoefte aan meer informatie rondom het coronavirus kunnen worden doorverwezen naar de website van I am Expat. Deze website biedt Engelstalige informatie rondom het coronavirus en de gevolgen hiervan in Nederland.

VOOR JONGEREN:

Jongeren met vragen kun je doorverwijzen naar de volgende informatiepunten:

 • Op de website Jongeren Hulp Online vinden jongeren direct toegang tot anonieme en gratis ondersteuning.
 • Op JouwGGD.nl vind je antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of dingen waar je liever niet thuis over praat. Je kunt hier ook jouw vragen stellen over het coronavirus en je zorgen delen.
 • De Kinderombudsman biedt handige links voor kinderen en jongeren over de corona situatie.
 • Bij de Kindertelefoon kunnen kinderen terecht met alles waar zij mee zitten.
 • De MIND Digitale Huiskamer. Elke werkdag vanaf 11.00 uur organiseert MIND een live Facebook verbinding. Hierin wordt gesproken met experts over psychische gezondheid in deze vreemde periode. 

Coronavirus bespreekbaar maken:

Veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl.

Deel dit met je netwerk

Landelijk beleid JGZ

Hiernaast staan websites die informatie geven over de gevolgen van het coronavirus voor JGZ-professionals. We raden JGZ-organisaties aan om het landelijke beleid JGZ/COVID-19 en de updates in de gaten te houden.

Bekijk het landelijke beleid JGZ 

Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers over uiteenlopende onderweren rond het coronavirus. Zij baseren zich daarbij op de vragen die leven. En volgen de richtlijnen van het RIVM en de actuele maatregelen van de Rijksoverheid. 

Bekijk het themadossier van het NJi