Beleid JGZ

Het NCJ, GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN en CPZ stellen het landelijk advies voor de JGZ in tijde van corona regelmatig bij. Hieronder vind je het meest recente landelijke advies. 

Vanuit het Landelijk Advies Team wordt aan JGZ-medewerkers geadviseerd om ondanks de huidige versoepelingen (van 28 april 2021) alle coronamaatregelen te blijven hanteren, want meer dan ooit zijn er veel meer mensen besmettelijk in de leeftijdsrange van de JGZ- bezoekers. De IC’s en ziekenhuizen liggen vol, dus er geen reden voor de JGZ om te versoepelen. Over het gebruik van zelftesten binnen de JGZ komen we in de managers meet-up van 28 mei terug. 

Deel dit met je netwerk

Landelijk Adviesteam Corona JGZ

Het landelijk adviesteam wordt vertegenwoordigd door GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN, CPZ en het NCJ. Het adviesteam komt regelmatig samen en behandelt vragen en signalen uit het veld. Op basis hiervan komen er regelmatig updates op het landelijk beleid uit.

Heb je vragen of opmerkingen rondom het landelijke beleid voor de JGZ? Neem contact op met het landelijk adviesteam via corona@ncj.nl.

Mail corona@ncj.nl >