Beleid JGZ

Het NCJ, GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN en CPZ stellen het landelijk advies voor de JGZ in tijde van corona regelmatig bij. Hieronder vind je het meest recente landelijke advies. 

Update 21 juli
Onderstaande informatie geldt zolang het landelijk risiconiveau ‘zorgelijk’ of hoger is (dit geldt ook als in een regio het lokale risiconiveau lager is)

Het advies is om standaard een medisch mondneusmasker van ten minste type II (chirurgisch mondneusmasker) te dragen bij zorgcontacten wanneer je op minder dan 1,5 meter afstand komt van een volwassene zonder verdenking op COVID-19, óók als die nabijheid korter dan 15 minuten duurt. De afstand tot de baby telt hierbij niet mee; het preventief gebruik van medische mondneusmaskers is niet nodig bij contact met jonge kinderen.

Bekijk ook de adviezen over de neonatale gehoorscreening tijdens de corona-epidemie. Op deze pagina vind je de geldende adviezen voor de situatie waarin iemand in het gezin gezondheidsklachten heeft die kunnen passen bij het coronavirus mét koorts en/of benauwdheid, of een bevestigde corona-infectie heeft.

Vanzelfsprekend blijven alle algemene hygiëne-basisregels (zoals veelvuldig handen wassen) onverminderd van kracht.

Het landelijk risiconiveau wordt pas afgeschaald als het hele land in het laagste risiconiveau ‘waakzaam’ zit.

Update 30 juni

Er zijn vragen over het advies het mondkapje te blijven gebruiken in de JGZ.

We hebben de volgende overwegingen om binnen de JGZ wat 'strenger' te zijn wat betreft het loslaten van de coronamaatregelen, en dan met name het gebruik van het mondkapje:

 • Niet iedereen is even goed beschermd.
 • Ook bij de JGZ komen kwetsbaren of hebben bezoekers weer contact met kwetsbaren.
 • We willen niet dat mensen bij een bezoek aan de JGZ het coronavirus oplopen.
 • Een bezoek aan de JGZ is niet een geheel 'vrije' keuze, zoals dat wel is bij een bezoek aan de contactberoepen zoals de kapper.
 • Eenheid van beleid met de andere GGD-taken; bij de teststraten en op de vaccinatielocaties draagt men mondkapjes.

Dit filmpje is weliswaar door een ziekenhuis gemaakt, maar legt heel mooi uit waarom je in de gezondheidszorg een ander beleid kunt hanteren dan buiten de gezondheidszorg.

Update 26 juni

1,5 meter afstand is de allesbepalende norm. Daar waar 1,5 meter afstand niet lukt, geldt de mondkapjesplicht.  

Basisregels blijven

Het virus is niet weg, is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. De basisregels hygiëne blijven van toepassing:

 • regelmatig handen wassen
 • niezen/hoesten in je elleboog
 • thuis blijven en testen bij klachten
 • ruimtes goed ventileren 

Consequenties voor de JGZ

Ook voor de JGZ is de 1,5 meter afstand nog steeds de allesbepalende norm. Die norm geldt ook in de gang, op de trap en bij de koffie. Daar waar 1,5 meter niet mogelijk is geldt de mondkapjesplicht. Dat geldt voor zowel de professional als de ouder.  

 • Het checkgesprek blijft verplicht. Voor de JGZ geldt dat registratie apart niet nodig is, omdat wij via het afsprakensysteem deze gegevens hebben. 
 • De maximale norm van 1 bezoeker per 10 m2 is gewijzigd naar 1 bezoeker per 5 m2. Dus er zijn meer bezoekers c.q. meekomende ouders/brusjes mogelijk dan voorheen. Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn in een JGZ locatie is afhankelijk van de grootte van de ruimtes. Voor elk gebouw is dat verschillend. Of er meer dan één ouder mee kan komen naar het consultatiebureau ligt aan de grootte van de boxenkamer en de spreekkamers. 
 • Zoals in theaters niet alle stoelen bezet kunnen worden en in restaurants de tafels uit elkaar moeten staan, kunnen in de consultatiebureaus de aankleedboxen alleen om en om gebruikt worden. Idem voor de wachtkamerstoelen.  
 • Hygiëne blijft van belang: regelmatig schoonmaken tussen de verschillende consulten. 
 • Daar waar tijdens de contactmomenten geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoals bij vaccinatie en lichamelijk contact, geldt de mondkapjesplicht. 
 • Ook voor huisbezoeken geldt de 1,5 meter afstand. 
 • Groepsbijeenkomsten zijn dus mogelijk, mits 1,5 m afstand gehouden kan worden.

Deel dit met je netwerk

Landelijk Adviesteam Corona JGZ

Het landelijk adviesteam wordt vertegenwoordigd door GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN, CPZ en het NCJ. Het adviesteam komt regelmatig samen en behandelt vragen en signalen uit het veld. Op basis hiervan komen er regelmatig updates op het landelijk beleid uit.

Heb je vragen of opmerkingen rondom het landelijke beleid voor de JGZ? Neem contact op met het landelijk adviesteam via corona@ncj.nl.

Mail corona@ncj.nl >