Beleid JGZ

Het NCJ, GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN en CPZ hebben een landelijk beleid opgesteld voor de JGZ in tijde van corona. Hieronder vind je het aangepaste landelijke beleid. 

Bekijk het landelijk beleid JGZ - COVID-19 PANDEMIE (30 juni) >

 

Bekijk de bijlage JGZ in en na de zomer (15 juli) >

Het uitgangspunt is dat we de jeugdgezondheidszorg zo compleet mogelijk blijven uitvoeren. Zo leggen we de basis voor een gezonde samenleving! Voor nu en later. Vergeet niet om ook de huidige - in verband met corona aangepaste - uitvoer te registeren in het DD JGZ. Een telefonisch consult is ook een consult. Registreer wat er wel of juist niet verricht is.

Vakmanschap

Jij bent deskundig op het gebied van het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Blijf dat vakmanschap inzetten en gebruik je common sense. Vakmanschap is ook: elkaar opzoeken en overleggen. Deel goede voorbeelden met elkaar en met het NCJ via corona@ncj.nl, zodat deze landelijk verspreid kunnen worden. 

JGZ-contact met ouders en kinderen

 • Start elk contactmoment telefonisch of via beeldbellen. Je bespreekt de items van het contactmoment, beantwoordt vragen en vraagt naar de gezondheidsstatus van het gezin. Vraag ook hoe het thuis gaat met iedereen in deze stressverhogende situatie. Handel het contactmoment zoveel mogelijk telefonisch of via de beeldbellen af.
 • Heb alleen een face-to-face contact op de JGZ-locatie als lichamelijk onderzoek of vaccinatie noodzakelijk is.
 • Leg uit wat de voorzorgsmaatregelen zijn op de JGZ-locatie.

Voorzorgsmaatregelen op de JGZ-locatie

 • Dit contact vindt alleen plaats als het kind en de ouder/verzorger die meekomt, geen verkoudheidsklachten, koorts (>38 graden) of benauwdheidsklachten heeft.
 • Er mag maar één ouder/verzorger mee naar de afspraak.
 • Er worden geen handen geschud, handen worden voor en na elk contact gereinigd en er wordt ruimer gepland vanwege social distancing (1,5 meter).
 • Het contact wordt alleen uitgevoerd door een jeugdarts/jeugdverpleegkundige die geen verkoudheidsklachten, koorts (>38 graden) of benauwdheidsklachten heeft. 

Overleg indien face-to-face-contact noodzakelijk is

Overleg met de infectieziektenafdeling van je regio hoe het regionale beleid is indien face-to-face contact noodzakelijk is (denk aan zorgen, lichamelijk onderzoek of vaccinatie) en een gezinslid een corona infectie heeft of corona verdacht is (heeft verkoudheidsklachten, koorts (>38 graden) of benauwdheidsklachten). Te denken valt aan:

 • Alternatieve vormen, zoals deurcontact en drive-in;
 • het dragen van PBM (handschoenen en mondmasker);
 • beperk dan ook tijdens het huisbezoek het contact tot één persoon bij het kind.

Zorg voor kwetsbare kinderen

 • Blijf beschikbaar voor scholen om te overleggen en neem zelf actief contact op. Laat via de scholen een bericht uitgaan naar ouders/jongeren dat ze voor vragen of zorgen contact kunnen opnemen met JGZ. 
 • Het is van groot belang juist nu extra aandacht voor kwetsbare gezinnen en kwetsbare jongeren te hebben. Bel hen op, kijk waarbij je hen zo nodig kunt ondersteunen.
 • Denk aan de mogelijkheid van toeleiden naar hulp/ondersteuning en noodopvang in de kinderopvang en op scholen, en ga over de beschikbaarheid hiervan indien nodig in overleg met gemeenten. 

Landelijk beleid JGZ

Deel dit met je netwerk

Landelijk Adviesteam Corona JGZ

Er is een Landelijk Adviesteam Corona JGZ ingesteld. Deelnemers zijn:

 • Angela Bransen (ActiZ Jeugd)
 • Karin Boode (GGD GHOR Nederland)
 • Yvonne Vanneste & Elle Struijf (NCJ)
 • Tinneke Beirens (AJN)
 • Jacqueline de Vries (V&VN)
 • Marlies Buurman (CPZ)

Elke ochtend vergadert het adviesteam en behandelt vragen en signalen uit het veld. Op basis hiervan komen er regelmatig updates op het landelijk beleid uit.

Heb je vragen of opmerkingen rondom het landelijke beleid voor de JGZ? Neem contact op met het landelijk adviesteam via corona@ncj.nl. Wij proberen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Mail corona@ncj.nl >