Beleid JGZ

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd hebben een landelijk beleid opgesteld voor de JGZ, afgestemd met AJN en V&VN. Hieronder vind je het aangepaste landelijke beleid. 

Bekijk het landelijk beleid JGZ - COVID-19 PANDEMIE >

 

Er is een landelijk inhoudelijk adviesteam JGZ/COVID-19 opgesteld met vertegenwoordigers vanuit Actiz Jeugd, GGD GHOR Nederland, NCJ, AJN, V&VN en de CPZ. Elke ochtend vergadert het adviesteam en behandelt vragen en signalen uit het veld. Op basis hiervan komen er regelmatig updates op het landelijk beleid uit. Bekijk de updates hieronder:

Vragen over het landelijke JGZ-beleid?

Heb je vragen of opmerkingen rondom het landelijk beleid voor de JGZ? Neem contact op met het landelijk adviesteam via corona@ncj.nl. Wij proberen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Gevolgen landelijk beleid voor ouders en kinderen

Dit landelijk beleid JGZ/COVID-19 heeft gevolgen voor ouders en kinderen m.b.t. hun bezoek aan het consultatiebureau. 24baby heeft deze gevolgen op een rijtje gezet ter informatie voor ouders. Bekijk de pagina

Deel dit met je netwerk

Er is een landelijk adviesteam JGZ/COVID-19 ingesteld. Deelnemers zijn:

  • Angela Bransen (ActiZ Jeugd)
  • Karin Boode (GGD GHOR Nederland)
  • Yvonne Vanneste & Elle Struijf (NCJ)
  • Tinneke Beirens (AJN)
  • Jacqueline de Vries (V&VN)
  • Marlies Buurman (CPZ)

Vragen? Mail naar corona@ncj.nl