Gevolgen

Wat betekent opgroeien in armoede nu concreet voor kinderen? Armoede gaat niet alleen over inkomen en opleidingsniveau, maar ook over gezondheid, sociale participatie, maatschappelijke context en zelfredzaamheid.

Wat betekent opgroeien in armoede concreet voor kinderen?

1. Gevoelens van schaamte, jaloezie of uitsluiting. Ook verdriet en woede over het feit dat andere kinderen meer hebben en kunnen doen.

2. Risico op sociaal isolement, door niet in staat zijn te participeren aan uitjes en sportactiviteiten en ontbering van essentiële materiële zaken. 

3. Risico op psychisch lijden doordat armoede een taboe is en kinderen dit onderwerp trachten te vermijden in de interactie met leeftijdgenoten.

4. Gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen:

  • minder goede hersenontwikkeling door stress;
  • hogere kans op onveilige hechting, zeker bij opstapeling van risicofactoren als eenouder- en tienermoederschap, migrantenafkomst, etc;
  • hoger risico op kindermishandeling gecombineerd met andere risicofactoren; 
  • hoger risico op lagere schoolprestaties;
  • hoger risico op vroegtijdig schoolverlaten;
  • bij opstapeling van andere risicofactoren meer kans op jeugdcriminaliteit.

5. Gevolgen voor de gezondheid van kinderen:

  • verlaging levensverwachting bij meisjes met 5,7 jaar en jongens 6,9 jaar;
  • verlaging van gezonde levensverwachting bij meisjes met 16,4 jaar en bij jongens met 18,8 jaar;
  • verhoogde kans op chronische ziekten (zeven keer) en psychiatrische problemen (zeven keer) in de volwassenheid als zij geen baan vinden.

Deel dit met je netwerk