Nieuws 10 mei 2022

Landelijk JGZ Corona adviesteam stopt; brede kennisdeling blijft!

In deze nieuwe fase van de coronacrisis – waarin bijna alle corona maatregelen opgeheven worden – komt er geen beleidsadvies meer vanuit het landelijke JGZ Corona adviesteam. De vertegenwoordigers van dit landelijke team (GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN jeugd en het NCJ) willen de korte lijnen wel handhaven om actuele kennis te blijven delen in een bredere maatschappelijke context rond jeugdgezondheid. Daarbinnen zijn de gevolgen van de coronacrisis op onze jeugd één van de maatschappelijke uitdagingen.


De start van het adviesteam

Het landelijke JGZ Corona adviesteam heeft twee jaar gefunctioneerd van, maart 2020 tot maart 2022. Twee jaar geleden werd Nederland overvallen door de coronapandemie. Een pandemie die niet alleen veel invloed had op de volksgezondheid, maar ook op de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Immers, de jeugdgezondheidszorg speelt een grote rol bij het gezond en veilig opgroeien van een nieuwe generatie Nederlanders. Het landelijk JGZ Corona adviesteam, met vertegenwoordigers van GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN jeugd en het NCJ, werd meteen in de eerste week opgericht. De RIVM-adviezen werden vertaald naar de uitvoering van de JGZ en het team stond voor het belang om de JGZ zoveel mogelijk ‘overeind’ te houden. Omdat de JGZ een essentiële dienstverlening is, juist nu tijdens een pandemie die gezinnen en daarmee de mentale en sociale gezondheid van de jeugd enorm heeft geraakt.

En nu verder: kennis, inspiratie en ervaringen

De coronacrisis vroeg veel van onze samenleving en van de zorg. En dat vraagt het nog steeds. Ook professionals in de jeugdgezondheid werken in een nieuwe en veranderende werkelijkheid: corona zal vast zo nu en dan opnieuw oplaaien, de gevolgen van corona zullen een lange nasleep hebben en de tegenstellingen in de maatschappij verscherpen. Naast versneld ingevoerde vernieuwing, brengt dit vooral onzekerheden, zorgen en vragen met zich mee. Hoe spelen we in op de maatschappelijke verschillen en tegenstellingen? Hoe houden we alle kinderen in beeld? Hoe zijn en blijven we van waarde voor jeugdigen en ouders in moeilijke tijden? Welke kennis is beschikbaar en welke ervaringen zijn er tot nu toe opgedaan?

Slimme samenwerking

De opschaling naar het landelijk JGZ Corona adviesteam zal per 1-3-2022 niet meer noodzakelijk zijn. Het landelijke JGZ Corona adviesteam stopt dan ook met actieve advisering. Maar GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN jeugd en het NCJ weten elkaar snel te vinden wanneer de situatie daarom vraagt.

Kortom: corona gerelateerde kennis wordt weer meer geïntegreerd in de brede kennisdeling rond jeugdgezondheid.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.