Gemotiveerd afwijken van het LPK, wanneer mag dit?

Het LPK vervangt sinds 1 januari 2016 de Richtlijn ‘Contactmomenten 0-19’. Het LPK geeft per ontwikkelingsfase van een kind aan wanneer je als JGZ-professional onderdelen uit het Basispakket JGZ moet aanbieden. Uitgangspunt daarmee is dat iedere jeugdige het volledige basispakket krijgt aangeboden en zorg op maat wordt geboden. Maar wat betekent het LPK in de praktijk? Veelgehoorde vragen uit de JGZ zijn: Wanneer mag ik afwijken van het aantal voorgeschreven contactmomenten? Wie heeft de regie? Wie mag groeicurves interpreteren?

Vanuit verschillende organisaties kwamen vragen binnen bij het NCJ over de toepassing van het LPK. Om antwoord te geven op deze vragen, ontwikkelde het NCJ samen met JGZ Zuid-Holland West, de innovatiepioniers en IGJ inspecteur Frank van Leerdam vijf  video’s. De video’s werden tijdens het kennisnetwerk JGZ op 18 juni voor het eerst vertoond en besproken. De video’s openden tijdens de bijeenkomst het gesprek over taakverschuiving en vakmanschap. De bedoeling is dat de video’s ook binnen de JGZ-organisaties discussie over het kader op gang brengen of aanspoort best practices met andere JGZ-organisaties te delen.  

Lees het verslag van het Kennisnetwerk JGZ op 18 juni jl. >

De video’s zijn voor iedereen beschikbaar en te vinden op onze LPK-pagina of in het YouTube kanaal van het NCJ.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op!
We horen graag hoe jouw organisatie werkt met het LPK. Is er binnen jouw organisatie een interne discussie op gang is gekomen? Heb je een goed voorbeeld van wanneer jouw organisatie is afgeweken van het LPK dat je wilt delen? Of heb je vragen over het LPK?  Hiervoor kun je contact opnemen met Marga Beckers via mbeckers@ncj.nl


Bekijk ook:

Deel dit met je netwerk