Weergave niet correct? Bekijk deze nieuwsbrief online.Krachten bundelen tegen kindermishandeling

Krachten bundelen tegen kindermishandeling

'Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling'. Deze oproep doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in deze Week tegen Kindermishandeling.

Ieder jaar worden 119.000 kinderen mishandeld. Niemand mag wegkijken. Als JGZ hebben we een bijzondere rol en verantwoordelijkheid. We zien vrijwel alle kinderen en kunnen dus écht het verschil maken. Onze kracht zit in (vroeg) preventie; het ondersteunen van gezinnen door de dialoog aan te gaan over ouderschap en het belang van goede hechting. En wanneer het toch misgaat, moeten we direct bij de allereerste signalen in actie komen. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we door samen te werken met partners als veilig thuis en sociale (wijk)teams. Een derde, niet te onderschatten, rol voor de JGZ is het begeleiden van slachtoffers naar een veilige en gezonde toekomst. Denk aan het voorkomen van gezondheidsgerelateerde klachten en revictimisatie. En begeleiding bij eventuele PTSS.

Ik hoop dat deze speciale editie van onze nieuwsbrief je inspireert. Laten wij die personen zijn die de cirkel doorbreken!

Igor Ivakic
Directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Hoe belangrijk deze sector is, moet iedere JGZ-medewerker op zijn netvlies hebben

Frans Feron

119.000 kinderen. Dat is het aantal slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing per jaar. Frans Feron, hoogleraar Sociale Geneeskunde en in het bijzonder jeugdgezondheidszorg (JGZ), weet als geen ander hoe belangrijk de JGZ is om kindermishandeling tegen te gaan: 'We moeten naast ouders gaan staan en kijken wat we samen voor elkaar krijgen. Dát is de uitdaging voor de toekomst.' >> Lees het artikel

Bewezen effectief: bijna twee keer minder meldingen van kindermishandeling

VoorZorg

Waarom hebben programma's en interventies nog niet zichtbaar geresulteerd in minder kindermishandeling? Die vraag wordt opgeworpen in het eindrapport van de TaskForce Kindermishandeling en seksueel misbruik. Maar: er zijn wel degelijk bewezen effectieve interventies. De Nederlandse jeugdgezondheidszorg beschikt namelijk over VoorZorg, een programma dat jonge moeders in risicovolle omstandigheden begeleidt. >> Lees verder

Nieuw registratieprotocol Kindermishandeling gereed

Het nieuwe registratieprotocol (BDS-protocol) Kindermishandelingis beschikbaar. Het protocol maakt meer uniforme registratie van kindermishandeling mogelijk. Het helpt organisaties hun eigen registratieprotocol te ontwikkelen. De aanbevelingen uit de JGZ-richtlijn Kindermishandeling dienden als basis voor het nieuwe protocol. >> Bekijk het protocol

Als we meters willen maken, moeten we dit samen doen

WhatsApp interview

Als de werkconferentie over de aanpak van kindermishandeling ten einde is, blikken NCJ-directeur Igor Ivakic en directeur Publieke Gezondheid GGD/GHOR Twente Samantha Dinsbach terug. Via whatsapp snijden ze belangrijke thema's aan als samenwerken, het doorbreken van handelingsverlegenheid en de dialoog met ouders. >> Lees het WhatsApp interview

Ken jij het Kinderrechtenverdrag?

Kinderrechtenverdrag

Naast het Verdrag voor de Rechten van de Mens is er ook al sinds 1989 het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Wereldwijd en ook in Nederland zijn deze rechten nog niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Wij als volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderrechten de plek krijgen die ze verdienen, de JGZ kan hierin veel betekenen. >> Lees het artikel

Kort nieuws

Campagne ikkijknietweg

#ikijknietweg

Zet ons adres in uw adresboek, dan mist u onze nieuwsbrief niet meer!

Powered by e-Vision