Weergave niet correct? Bekijk deze nieuwsbrief online.Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd

Het visiedocument 'Preventieve Zorg voor Jeugd; JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd' is uitgebracht. De visie gaat in op de rol van de JGZ als specialist in preventie en worden kansen benoemd die het nieuwe jeugdstelsel biedt om preventie, zorg en welzijn voor de jeugdigen beter in samenhang te organiseren. Het Basispakket JGZ vormt daarbij een verbindende schakel.  Lees meer

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket 2015

Om tegemoet te komen aan de gewenste flexibiliteit in de uitvoering van de JGZ, is in samenwerking met de begeleidingscommissie Uitvoeringsvarianten, een landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket 2015 ontwikkeld. De verwachting is dat eind september een definitieve versie beschikbaar gesteld kan worden Lees meer

Toolbox Basispakket JGZ: Update module Beleidsadvisering

De module Beleidsadvisering uit de Toolbox is geactualiseerd en voorzien van nieuwe documenten. Beleidsadvisering, oftewel "adviseren ten behoeve van collectieve maatregelen ter beinvloeding van gezondheidsbedreigingen", is onderdeel van het nieuwe Basispakket JGZ. Voor deze module is een aparte toolbox samengesteld - in samenwerking met JGZ-organisaties, gemeenten, ActiZ, GGD GHOR NL, VNG, beroepsverenigingen en NJi.  Lees meer

Jaarcongres JGZ 2014: programma bekend!

Het programma van het Jaarcongres Jeugdgezondheid 2014 is bekend. U kunt zich vanaf dit moment definitief inschrijven. Het congres vindt plaats op een nieuwe locatie: DeFabrique. Trendwatcher en futurist Tony Bosma neemt u op inspirerende wijze mee in toekomstige trends in de zorg voor jeugd. Succesvolle voorbeelden uit de werkpraktijk vindt u in de ​Inspiratielounge​. Daarnaast is er een ​Open Space;​ een iinovatieve methodiek waarin deelnemers actief vraagstukken op thema's in de JGZ inbrengen en onderling kennis en ervaring gedeeld wordt. De Themaworkshops zijn onder meer gericht op actuele thema's zoals de Kracht van Preventie, Samenwerken en Kind en Ouders. Lees meer

Nieuwe richtlijnenwebsite online

Om richtlijnen voor de JGZ beter toegankelijk te maken heeft het NCJ een richtlijnenwebsite ontwikkeld. De richtlijnen zijn daardoor gemakkelijker te raadplegen via een tablet of smartphone en via de computer. Bij de ontwikkeling hebben richtlijnontwikkelaars en JGZ-professionals meegedacht. Vervolgens is de website getest door een aantal JGZ-professionals om ervoor te zorgen dat de website aansluit bij de professional die met de richtlijnen werken. Benieuwd naar de richtlijnenwebsite? Kijk dan eens op www.jgzrichtlijnen.nl

7 oktober 2014: Masterclass kwaliteit, privacy, security

Het DD JGZ wordt steeds breder toegepast. Niet alleen om de individuele ontwikkeling van de zorg voor het kind te kunnen volgen, maar ook worden gegevens digitaal gedeeld en wordt managementinformatie gegenereerd uit het dossier. Voor deze toepassingen gelden allerlei regels op het gebied van privacy en security. In de masterclass Kwaliteit, Privacy & Security op 7 oktober 2014 komen bovenstaande vraagstukken aan bod. Lees meer

BDS-protocollen voor uniforme registratie in de JGZ

Om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg te bevorderen, worden richtlijnen ontwikkeld. Tot nu toe bleef de registratie van de zorg daarbij buiten beeld. Dat komt nu verandering in. Het NCJ heeft in samenwerking met de richtlijnontwikkelaars en de redactieraad van de BDS, BDS-protocollen ontwikkeld met aanwijzingen voor de registratie van de zorg voor het kind op basis van de gegevensstandaard Basisdataset JGZ. Lees meer

Enquête BDS

Vlak voor de zomer heeft het NCJ een enquête uitgezet over de Basisdataset JGZ, de BDS. Uit de antwoorden blijkt dat er een groeiende waardering is voor de BDS, maar dat er nog veel moet gebeuren, om het gebruik van de BDS en de uniformiteit van registratie te bevorderen. U kunt de resultaten van de enquête hier lezen. Lees meer

Eerste resultaten Jeugd in Beeld

De eerste resultaten van Jeugd In Beeld zijn er! Inmiddels zijn zeven JGZ-organisaties aangesloten bij Jeugd In Beeld (JIB) . Zij ontsluiten hun data met betrekking tot Overgewicht, Visus en Psychosociale problemen met behulp van de JIB-systematiek. Lees verder

Kort nieuws

  • De Toogdag van 19 juni met als thema 'JGZ klaar voor 2015' is weer druk bezocht. Het verslag en de presentaties vindt u hier. Lees meer
  • Verslag van de kennisnetwerkbijeenkomst JGZ met als thema 'De JGZ in relatie tot wijkteams' vindt u hier. Lees meer
  • Verslag van de Tweedaagse van Innovatieatelier JGZ. Lees meer 
  • Komende maanden werkt het NCJ aan de optimalisatie van het gebruiksgemak van de ToolBox. Heeft uw ideeen of suggesties? Stuur een mail naar Karin Boode: kboode@ncj.nl
  • De eindrapportage 'Monitoring scenario's flexibilisering van contactmomenten' is beschikbaar op onze site. Lees meer
  • Het standpunt van de Commissie Ontwikkelingsonderzoek ten behoeve van  BFMT (Baecke Faseart Motoriek Test) kunt u terugvinden op onze website. Lees meer
  • Heeft u Time2Twist al met uw collega's gespeeld? Het spel om met elkaar in gesprek te gaan over de dagelijkse JGZ-praktijk. Lees meer

Zet ons adres in uw adresboek, dan mist u onze nieuwsbrief niet meer!

Powered by e-Vision