Wat is VoorZorg?

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken van 1 à 1½ uur uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide VoorZorgverpleegkundigen met ervaring in de JGZ. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk 28 weken zwangerschap) tot het kind 2 jaar is. Gemiddeld zijn er twee huisbezoeken per maand. In de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte gaan de VoorZorg verpleegkundigen wekenlijks op huisbezoek. 

Lees meer in de factsheet VoorZorg en bekijk de infographic VoorZorg

De belangrijkste doelstellingen van VoorZorg zijn verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind, verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind, en verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Tijdens de huisbezoeken werken de VoorZorgverpleegkundigen met de moeders aan zes domeinen/onderwerpen:

 1. Gezondheid moeder
 2. Gezonde omgeving
 3. Levensloop moeder
 4. Moederschap
 5. Familie en vrienden
 6. Gebruik van gemeenschapsvoorzieningen

Uitgangspunten

De beoogde doelgroep van VoorZorg bestaat uit zwangere vrouwen die:

 • nog niet eerder een levend geboren kind hebben gekregen
 • uiterlijk 28 weken zwanger zijn
 • maximaal 25 jaar zijn
 • te maken hebben met meerdere meerdere risico's
 • opleidingsniveau hebben van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs, of VMBO basis-of kaderberoepsgerichte leerweg. Of maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voorgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs
 • de Nederlandse taal enigzins beheersen

Een goede relatie tussen de verpleegkundige en de moeder is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het programma én een leerervaring voor de moeder. Tijdens de uitvoering van VoorZorg werkt de verpleegkundige samen met de moeder aan gestructureerde gedragsverandering, realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden van de moeder. Daarbij beantwoordt de verpleegkundige de vragen van de moeder en betrekt zij het sociale netwerk van de moeder bij het programma. Ook wordt gewerkt met de methode Video-hometraining, in samenwerking met de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT).

Tot slot: VoorZorg wordt afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen. Een goede training en werkbegeleiding van de verpleegkundigen zijn belangrijke voorwaarden om het programma goed te kunnen uitvoeren.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Trudy Dunnink

Telefoon: 06 - 53 97 53 27

E-mail: tdunnink@ncj.nl