VoorZorg

Welkom op de site over VoorZorg. VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen intensieve preventieve ondersteuning door een speciaal opgeleide VoorZorgverpleegkundigetijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren.

Wat is VoorZorg?

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van 40-60 gestructureerde huisbezoeken door VoorZorgverpleegkundigen. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en gaan door tot het kind 2 jaar is.

Lees verder

Achtergrond

VoorZorg is onderzocht bij zeer kwetsbare zwangeren die zwanger waren van hun eerste kind, het effectief gebleken voor het voorkomen kindermishandeling, verminderen van huiselijk geweld en verbetering van de gezondheid van moeder en kind. Voor de doorontwikkeling van het programma lopen er diverse onderzoeken en projecten.

Lees verder

Ledensite

Als je als organisatie VoorZorg wilt uitvoeren, ga je een licentieovereenkomst aan. Naast de trainingen en werkbegeleiding is er een gesloten ledensite. Je vindt daar ondersteunende documenten en informatie voor de implementatie en uitvoering van VoorZorg.

Lees verder


Het VoorZorg verhaal