BDS-protocollen

Een BDS-protocol geeft aanwijzingen voor de registratie van de zorg voor het kind op basis van de gegevensstandaard Basisdataset JGZ. Daarmee wordt de uniformiteit in de registratie bevorderd. Onderstaande BDS-protocollen zijn op basis van versie 3.2.3.


Achtergrond 
Een BDS-protocol geeft aanwijzingen voor de registratie van de zorg voor het kind op basis van de gegevensstandaard Basisdataset JGZ. Daarmee wordt de uniformiteit in de registratie bevorderd.

De continuïteit van de zorg voor het kind wordt zo beter gewaarborgd; immers iedere professional weet wat in bepaalde situaties waar moet worden geregistreerd. Dit leidt ook tot een betere overdracht van dossiers; er hoeft in een dossier minder gezocht te worden naar informatie.
Uniforme registratie maakt het bovendien mogelijk het DD JGZ te gebruiken als informatiebron, bijvoorbeeld voor beleidsadvisering of het gebruik van richtlijnen zowel op organisatieniveau als op landelijk niveau.

Een BDS-protocol is een halffabrikaat. Het vormt de basis voor het inregelen van de registratie in de eigen werkwijze en het eigen DD JGZ. Per organisatie is het DD JGZ immers anders ingericht. Dat betekent dat voor elk BDS-protocol een vertaalslag moet plaatsvinden naar het eigen DD JGZ.

In het BDS-protocol Algemeen staat beschreven welke gegevens van een kind altijd geregistreerd moeten worden. Daarnaast worden generieke handelingen beschreven, zoals het toevoegen van een document aan een dossier. Dit BDS-protocol Algemeen zal binnenkort op de website geplaatst worden.
De inhoudelijke protocollen zijn opgesteld aan de hand van kernaanbevelingen uit een richtlijn of handreiking. 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Tanja Geerdes-Maas

Telefoon: 06-48521969

E-mail: tgeerdes@ncj.nl