Preventie en Early Life Stress

Positieve stress moet je niet willen voorkomen. Een stressreactie maakt je klaar om goed te kunnen reageren op de uitdaging of bedreiging. Hanteerbare stress, bijvoorbeeld als je een presentatie moet geven, helpt om alert en gefocust zijn. Chronische stress moet echter voorkomen worden, omdat chronische stress schadelijk is voor onze gezondheid.

Kinderen stress laten ervaren, hen leren om te gaan met stress en hun grenzen te leren kennen, eventueel met weerbaarheidstrainingen en sociale vaardigheidstrainingen. Gezond leven helpt het weerstandsvermogen vergroten: gezonde voeding, voldoende beweging, voldoende slaap en voldoende ontspanning. De meeste maatregelen zijn bedoeld om stress te reduceren, tenminste zo wordt het vaak ingestoken. Aan voorkomen wordt nog (te) weinig gedaan. Bijvoorbeeld al op jonge leeftijd leren tot rust te komen met meditatie of yoga.

Rol van de JGZ

De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Ook heeft de JGZ een sterke positie in het veld, waarbij normaliseren en het geven van (anticiperende) voorlichting over opgroeien en opvoeden kerntaken zijn. We zijn tot normaliseren in staat omdat we - als enige partij in het veld - álle kinderen en hun ouders begeleiden tijdens het opgroeien van hun kind.

We roepen professionals werkzaam in de JGZ op om:

  • Het onderwerp Early Life Stress bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie in gesprekken met ouders en kinderen
  • In kaart te brengen wat er allemaal al gebeurt rondom dit onderwerp, maar ook met elkaar te kijken naar wat ontbreekt voor een goede signalering en effectieve aanpak
  • Gesprekken over stress bij kinderen aan te gaan met samenwerkingspartners zoals verloskundigen, kraamzorg, onderwijs en gemeentelijke voorzieningen zoals de sociale teams
  • Ervaringen uit de praktijk met ons te delen door contact met ons op te nemen via Ellen-Joan Wessels en Yvonne Vanneste
  • Schrijf je in voor NCJ thema nieuwsbrieven
  • Volg het NCJ via twitter (@NCJ_tweets) en praat mee met #EarlyLifeStress

Deel dit met je netwerk