Downloadpagina

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht hebben literatuuronderzoek gedaan naar Early Life Stress (chronische stress tijdens het opgroeien). De uitkomsten van het literatuuronderzoek laten ons zien dat gezondheidsproblemen (op latere leeftijd) een effect kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd. Ook bieden de uitkomsten veel aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek. Genoeg reden dus om onze kennis hierover te vergroten. 

Je kunt het literatuuronderzoek digitaal verkrijgen via onderstaande downloadbutton. Ook is het mogelijk om een exemplaar van het boek 'Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?' per post toegestuurd te krijgen (hiervoor vragen wij een vergoeding voor de druk- en verzendkosten van €15,- per boek).

Download het literatuuronderzoek (digitale versie) >

Download het literatuuronderzoek (printversie) >

Vragen?

Voor vragen kun je mailen naar earlylifestress@ncj.nl

Deel dit met je netwerk