Literatuuronderzoek naar Early Life Stress

Early Life Stress kan de ontwikkeling, hersenen en organen van kinderen aantasten en kan op latere leeftijd zelfs zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, depressie en verslaving. Amerikaans onderzoek toont al aan dat er een verklaringsmodel kan zijn over hoe stressoren zich vertalen naar disfunctioneren, ziekte en ongezondheid. In Nederland is nog weinig onderzoek naar stress bij kinderen gedaan.

Het NCJ heeft daarom in samenwerking met de Universiteit van Maastricht literatuuronderzoek gedaan naar (de gevolgen) van Early Life Stress, met een focus op de biologische aspecten van stress. Ook is - in samenwerking met onder andere Universiteiten - een aanvraag ingediend voor meer onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda.

In Nederland nog weinig bekend

Over chronische stress bij kinderen in Nederland is nog weinig bekend. Het NCJ wil daarom kennis over Early Life Stress verbinden aan alles wat er al gebeurt aan het bevorderen van gezondheid van kinderen. De gevolgen van chronische stress gaat de hele maatschappij aan. Het NCJ wil het onderwerp breed agenderen en ervoor zorgen dat de informatie en kennis zo veel mogelijk mensen bereikt. 

Meer onderzoek naar Early Life Stress is nodig. Het NCJ heeft daarom in samenwerking met onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Erasmus MC, Universiteit Twente en TNO een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA route). Het Healthy EArly Life Start (HEALS) project richt zich op het vergroten van de mogelijkheden om een gezond en zinvol leven te bevorderen door nieuwe wegen te vinden om chronische stress in de eerste levensjaren te verminderen. Het project maakt gebruik van onze kennis dat Early Life Stress schadelijk is voor de gezondheid en de mogelijkheden van de Nederlandse preventieve gezondheidszorg (verloskunde, kraamzorg en JGZ). HEALS zal evidence based interventies en manieren om Early Life Stress te signaleren opleveren.

 

Deel dit met je netwerk

Downloadpagina

Download het literatuuronderzoek ‘Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?

Downloaden >