Gevolgen van Early Life Stress

Early Life Stress kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere (volwassen) leeftijd. Het kan zorgen voor serieuze problemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, eetstoornissen, depressie en verslaving. Maatschappelijk heeft dit veel impact: voor al deze problemen kun je hulp (zorg) krijgen, maar voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. Een goede basis in de jeugd is nodig voor gezonde volwassenen en een gezonde maatschappij.

Gevolgen van Early Life Stress voor het kind

Chronische stress heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van hersenen en vele andere organen. Wanneer de stress lang aanhoudt of vaak terugkomt raken organen en ook het stressnetwerk ontregeld. Voor een kind betekent dit dat hij niet goed functioneert, niet kan focussen, ongeconcentreerd is, moeite heeft met plannen en besluiten nemen. Op de lange termijn wordt de kans op allerlei psychische en lichamelijke ziekten groter. Als periodes van chronische stress meer dan viermaal optreden is op volwassen leeftijd de kans groot dat hij 10 jaar eerder overlijdt.

Lichamelijke gevolgen voor het kind op volwassen leeftijd

Bij een stressreactie zijn vrijwel alle cellen in het lichaam betrokken middels stresshormonen zoals cortisol en adrenaline. Chronische stress op kinderleeftijd ontregelt daarom het functioneren van alle organen. Dit draagt bij aan hart- en vaatziekten, diabetes, afwijkingen van het immuunsysteem, ontregelde stofwisseling en ziekten van het spijsverteringsstelsel.

Gevolgen van Early Life Stress voor de maatschappij

De maatschappelijke kosten van (de gevolgen van) Early Life Stress zijn hoog. De kosten bestaan uit kosten in de gezondheidszorg, ziekteverzuim en geringere arbeidscapaciteit.

Deel dit met je netwerk