Stevig Ouderschap

Welkom op de subsite over Stevig Ouderschap. Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige helpt deze interventie ouders hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. 

Wat is Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa zes huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Waar mogelijk en wenselijk kunnen ook prenataal al 4 huisbezoeken aangeboden worden. Instroom van (aanstaande) ouders kan vanaf 16 weken zwangerschap of tot zes maanden na de geboorte van een kind. Het doel van de interventie is het voorkómen van ernstige opvoedingsproblemen, waaronder bijvoorbeeld kindermishandeling.

Stevig Ouderschap overgenomen door het NCJ

Per januari 2019 neemt het NCJ het beheer van Stevig Ouderschap over van de Vereniging Stevig Ouderschap. Stevig Ouderschap past bij de visie van het NCJ op de werkwijze van de JGZ bij het realiseren van een stevige preventieve voorziening voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen. Ook sluit de interventie aan bij de visie op een impactvolle praktijk middels de inzet van evidence based interventies ten behoeve van kwaliteit.

Deze subsite is nog in ontwikkeling. Bekijk alvast de infographic of ga voor meer informatie naar de website www.stevigouderschap.nl.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen via so@ncj.nl.

Bekijk ook:

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Evelien Janssen

Telefoon: 06 - 53 97 55 82

E-mail: ejanssen@ncj.nl