Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een preventieve interventie en biedt door middel van huisbezoeken extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld.

Kosten en baten

Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie. Uit onderzoek blijkt dat kinderen, waarvan de ouders hebben meegedaan aan Stevig Ouderschap, zich lichamelijk en sociaal-emotioneel beter ontwikkelen. Ouders geven aan dat zij door Stevig Ouderschap de ontwikkeling van hun kind beter begrijpen en hun gezin daardoor meer in balans is. Ook hebben ze meer vertrouwen in zichzelf als ouder. Vijf jaar nadat de huisbezoeken zijn afgesloten, zeggen ze dit nog steeds. Organisaties die deelnemen aan Stevig Ouderschap leveren een bijdrage aan het voorkomen van ernstige opvoedingsproblemen, waaronder ook kindermishandeling.

Wat levert Stevig Ouderschap op?

Dat Stevig Ouderschap effectief is blijkt uit onderzoek onder 500 gezinnen. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek:

  • Risico op ernstige opvoedingsproblematiek neemt af
  • Betere fysieke en psychosociale ontwikkeling
  • Meer empathische interactie en minder fysieke strafmaatregelen
  • Vroegtijdige toegeleiding naar minder zware zorg
  • Beter toegerust voor het ouderschap

Ouders ervaren de huisbezoeken als zeer positief en waarderen Stevig Ouderschap met een 8,2. Daarnaast blijkt uit onderzoek onder ouders dat:

  • 90% de bezoeken zinvol vindt;
  • 72% zich zekerder voelt als ouder;
  • 66% meer zelfvertrouwen heeft gekregen;
  • 64% zijn/haar kind beter is gaan begrijpen.

Lees ook het proefschrift van Merian Bouwmeester over de effectiviteit van Stevig Ouderschap

Jeugdverpleegkundigen over Stevig Ouderschap

Een onderzoek onder bijna 30 consultatiebureaus naar de ervaring met Stevig Ouderschap laat zien dat niet alleen de jeugdverpleegkundigen die de huisbezoeken uitvoeren tevreden zijn: 98% van alle jeugdverpleegkundigen ziet Stevig Ouderschap als een waardevolle aanvulling op het JGZ-aanbod.

“Als je bekijkt hoe weinig je investeert en hoeveel het oplevert, dat is iets wat je heel veel mensen gunt. Omdat je ziet hoe sterk mensen zich erna voelen en dat de onzekerheid weg is.”  ~ SO-verpleegkundige

Kosten

Aan de implementatie van Stevig Ouderschap zijn kosten verbonden. Maar Stevig Ouderschap levert veel op.

Kosten per gezin
De kosten voor de uitvoering van Stevig Ouderschap zijn opgebouwd uit materiaalkosten, tijd voor het bespreken van Stevig Ouderschap met ouders, tijd voor het afleggen van huisbezoeken en reiskosten. Uitvoering van Stevig Ouderschap kost ca €80,- per gezin, berekend over alle geboorten in een werkgebied. Of ca €2.000,- per gezin, berekend over de gezinnen die huisbezoeken krijgen (uitgaande van gemiddeld 4% van het aantal geboorten). Deze kosten zijn mede afhankelijk van de inschaling van de verpleegkundigen die door de JGZ wordt gehanteerd.

Overige kosten
De licentiekosten zijn gebaseerd op het aantal geboortes in het gebied waar Stevig Ouderschap wordt uitgevoerd (1,88 per geboorte per jaar). Bij start of uitbreiding zijn er kosten voor de basisscholing en kick-off bijeenkomsten. Aanvullend zijn er kosten voor de organisatie ten aanzien van interne projectorganisatie, bijscholing, werkbegeleiding en dergelijke.

Erkenning van interventies
Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus: Goed onderbouwd, Effectief volgens eerste aanwijzingen, Effectief volgens goede aanwijzingen en Effectief volgens sterke aanwijzingen. Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling via ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven‘, mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria.

Meer weten?

Merian Bouwmeester

adviseur

Lees meer over Merian Bouwmeester

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.