Inspiratie

Op deze pagina vind je een selectie van relevante informatie en inspiratie. Bekijk onze NCJ-publicaties, luister onze podcasts, laat je inspireren door blogs of selecteer de thema’s waar jij benieuwd naar bent.

Tip: als je wilt filteren op zowel type als thema, vink ze hieronder dan allebei aan. 

Types

Thema’s

Nieuws 23 april 2024

Onderwijsdeelname van ziekgemelde jeugdigen

In samenwerking met de AJN heeft het NCJ een bericht over onderwijsdeelname van ziekgemelde jeugdigen opgesteld.

Nieuws 23 januari 2023

MAZL op het voortgezet onderwijs her-erkend

Recent is de interventie MAZL vo her-erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’

Nieuws 29 september 2022

Werk maken van aanwezigheid

In de verzuimbrief van de minister van OCW krijgt het prominente aandacht: werk maken van aanwezigheid. Het is een andere focus op verzuim en zorgt voor anders werken in de schoolsetting. De JGZ kan hierbij ondersteunend zijn met de inzet van (effectieve) interventies zoals MAZL en ‘ Je Brein de Baas?!’.

Nieuws 28 april 2022

Nieuw handboek MAZL

MAZL is een interventie om schoolverzuim aan te pakken en wordt beheerd door het NCJ. Voor deze interventie is een nieuw handboek ontwikkeld: een interactief, digitaal document voor iedereen die geïnteresseerd is in MAZL en aan de slag gaat met de implementatie van MAZL in de praktijk.

Nieuws 9 december 2021

Medisch handelen op de basisschool

Jeugdartsen krijgen steeds meer vragen over leerlingen voor wie medisch handelen nodig is op school. Ondanks dat in 2007 het ‘modelprotocol medische handelingen op scholen’ is verschenen, blijken schoolmedewerkers nog steeds vaak vragen te hebben over hoe dit te regelen. Jeugdarts Michèle Haagmans adviseert op basis van onderzoek hoe knelpunten weggenomen kunnen worden.

Nieuws 17 november 2021

Samen werken aan aanwezigheid: preventieve verzuimaanpak op school

Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid. Op aanwezigopschool.nl vind je zes bouwstenen om samen met alle betrokken partijen, de beste voorwaarden op school te creëren. Zodat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig kunnen en willen zijn.

Nieuws 12 november 2021

Steeds meer grip op verzuim

Er wordt steeds meer bekend over de omvang van school(ziekte)verzuim in het onderwijs. Er vinden veel onderzoeken plaats die leiden tot aanbevelingen om in actie te komen. Een aantal artikelen en onderzoeken brengen wij graag onder de aandacht.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.