Nieuws 23 januari 2023

MAZL op het voortgezet onderwijs her-erkend

Recent is de interventie MAZL vo her-erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. In de beoordeling werd het volgende genoemd: “MAZL op het vo is een gestructureerde en goed doordachte aanpak voor scholen om verzuim tijdig te signaleren en terug te dringen. De commissie is positief over de heldere en duidelijk beschreven aanpak met mooie materialen om de professionals binnen de JGZ en op school te ondersteunen.”

16

JGZ-organisaties hebben MAZL geïmplementeerd

±8.500

middelbare scholieren hebben per jaar een MAZL-consult bij de jeugdarts

>450

middelbare scholen passen MAZL toe

Toepassing van MAZL op het vo

MAZL (Meer Aandacht Voor Ziekgemelde Leerlingen) is toepasbaar op elke school voor voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen die verzuimen van school na ziekmelding. In de praktijk blijkt MAZL niet alleen op het regulier voortgezet onderwijs toepasbaar, maar ook op het speciaal voortgezet onderwijs. Ook hier blijkt de meerwaarde van de jeugdarts te liggen in de brede kijk op de problematiek en de sociaal-medische kennis.

Relevantie

De interventie MAZL is uiterst relevant in het licht van de huidige ontwikkelingen. In 2021 is door het KBA in Nijmegen onderzoek gedaan naar prevalentie van schoolverzuim op de verschillende schoolsoorten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat verzuimproblematiek wordt onderschat. Dit heeft bij het ministerie onder andere geleid tot een aanscherping van de aandacht voor verzuim, die is vervat in de verzuimbrief die in het voorjaar van 2022 verscheen. Onderdeel van de te verwachte ontwikkeling is dat van scholen verwacht wordt dat ze onderbouwd verzuimbeleid hebben, de registratie eenduidiger gaan vormgeven en gebruik maken van effectieve methodieken. Het NCJ volgt de ontwikkelingen op de voet en denkt en praat waar mogelijk mee. Momenteel is MAZL de enige onderbouwde methodiek in het kader van verzuimbeleid.

Investeren in scholing loont

Uit de procesevaluatie, die is gedaan als onderdeel van de hererkenning, blijkt dat scholing een belangrijke bijdrage levert aan het succes van MAZL. Geschoolde jeugdartsen hebben meer kennis van de verantwoordelijkheden en taken van de school en zichzelf waardoor zij beter kunnen bijsturen tijdens het implementatieproces van MAZL. Dit draagt bij aan het uitvoeren van MAZL zoals het bedoeld is en daarmee ook aan een haalbare uitvoering voor de jeugdarts.

Verder geef de helft van de geschoolde jeugdartsen aan behoefte te hebben aan verdiepende scholingen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van een verdiepende scholing. Met het oog op de doorontwikkeling van MAZL naar een JGZ-team is de scholing inmiddels ook te volgen door andere JGZ-professionals dan alleen de jeugdarts.

Doorontwikkeling naar JGZ-team

Er is behoefte aan een doorontwikkeling van MAZL waarbij naast de jeugdarts ook andere JGZ-professionals een rol krijgen binnen MAZL. We starten met een pilot waarbij een JGZ-team wordt ingezet. In het team zitten verschillende professionals (jeugdarts, jeugdverpleegkundige en indien beschikbaar andere relevante JGZ-professionals zoals de verpleegkundig specialist en de orthopedagoog) met ieder hun eigen kennis en kunde. Bij elke leerling wordt afhankelijk van de onderliggende problematiek bekeken welke professional wordt ingezet. Zo ontvangt iedere leerling de beste zorg van de juiste professional. De jeugdarts heeft hierbij tevens de rol van regiebehandelaar zodat een sociaal-medisch advies voor iedere leerling er is, onafhankelijk van welke professional je in de spreekkamer ziet.

In het voorjaar van 2023 zal de pilot starten. We streven ernaar om dit najaar, na onderzoek en afstemming met de MAZL-organisaties, dit landelijk te implementeren bij de MAZL-organisaties.

Meer weten?

Werk je binnen jouw JGZ-organisatie, gemeente of school nog niet met MAZL en ben je benieuwd wat de mogelijkheden hiervoor zijn? Neem dan een kijkje op de pagina over MAZL. Hier vind je ook het nieuwe digitale MAZL handboek. Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met Nathalie Drost, projectleider MAZL via mazl@ncj.nl.

Meer weten?

Nathalie Drost

adviseur

Lees meer over Nathalie Drost

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.