Inspiratie

Op deze pagina vind je een selectie van relevante informatie en inspiratie. Bekijk onze NCJ-publicaties, luister onze podcasts, laat je inspireren door blogs of selecteer de thema’s waar jij benieuwd naar bent.

Tip: als je wilt filteren op zowel type als thema, vink ze hieronder dan allebei aan. 

Type’s

Thema’s

Nieuws 23 januari 2023

MAZL op het voortgezet onderwijs her-erkend

Recent is de interventie MAZL vo her-erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’

NCJ publicatie

Duurzame preventieve aanpak van schoolverzuim

Artikel geschreven door NCJ-adviseurs Nathalie Drost en Mark Weghorst over de duurzame preventieve aanpak van schoolverzuim.

NCJ publicatie

MAZL handboek

Een interactief, digitaal document voor iedereen die geïnteresseerd is in MAZL en aan de slag gaat met de implementatie hiervan.

Nieuws 28 april 2022

Nieuw handboek MAZL

MAZL is een interventie om schoolverzuim aan te pakken en wordt beheerd door het NCJ. Voor deze interventie is een nieuw handboek ontwikkeld: een interactief, digitaal document voor iedereen die geïnteresseerd is in MAZL en aan de slag gaat met de implementatie van MAZL in de praktijk.

Nieuws 12 november 2021

Steeds meer grip op verzuim

Er wordt steeds meer bekend over de omvang van school(ziekte)verzuim in het onderwijs. Er vinden veel onderzoeken plaats die leiden tot aanbevelingen om in actie te komen. Een aantal artikelen en onderzoeken brengen wij graag onder de aandacht.

Nieuws 29 juli 2021

Voorkomen van schoolverzuim vraagt om proactieve jeugdgezondheidszorg

Schoolverzuim is een meervoudig vraagstuk. Waar er in de wet en ook in het intuïtieve begrip een kloof ligt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, is er in de praktijk vaak sprake van samenhang. Schoolverzuim is ook een sluipend gevaar. Ziekteverzuim begint vaak ‘klein’.

Nieuws 31 mei 2021

Lunchinterview: Meekijken in onderzoek naar M@ZL-PO

Tijdens de lunch van een onderzoeksdag schoven we digitaal aan tafel bij Esther Pijl en Yvonne Vanneste die net die dag bezig waren met de analyse van 200 gesprekken over 3 jaar met 22 scholen die in het ontwikkelen van M@ZL-PO betrokken waren.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.