Inspiratie

Op deze pagina vind je een selectie van relevante informatie en inspiratie. Bekijk onze NCJ-publicaties, luister onze podcasts, laat je inspireren door blogs of selecteer de thema’s waar jij benieuwd naar bent.

Tip: als je wilt filteren op zowel type als thema, vink ze hieronder dan allebei aan. 

Type’s

Thema’s

Nieuws 25 mei 2023

Samenwerken aan de profilering JGZ binnen Kansrijke Start

Er is besloten om samen met de AJN te werken aan de profilering van de JGZ binnen Kansrijke Start. Dit heeft als doel om de samenwerking tussen netwerkpartners te verbeteren en zo de ondersteuning aan gezinnen in een kwetsbare situatie te versterken.

NCJ publicatie

Resultaten vragenlijst ‘De positie van de JGZ in Kansrijke Start’

Presentatie van de werkmiddag Kansrijke Start inclusief de resultaten van de vragenlijst ‘De positie van de JGZ in Kansrijke Start’.

Nieuws 15 mei 2023

Werkmiddag Kansrijke Start: ‘We mogen vaker trots zijn op wat goed gaat’

Professionals uit onder andere de jeugdgezondheidszorg die betrokken zijn bij lokale coalities Kansrijke Start, kregen tijdens deze middag de gelegenheid om hun ideeën en gedachten onderling uit te wisselen.

Nieuws 26 januari 2023

Vragenlijst ‘De positie van de JGZ in Kansrijke Start’

Om de JGZ optimaal te kunnen (blijven) ondersteunen rond Kansrijke Start, willen we alle JGZ’ers die zich bezighouden met Kansrijke Start vragen om een vragenlijst in te vullen.

Externe link

Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

Kansrijke Ontmoetingen van het College Perinatale Zorg (CPZ) is onderdeel van Kansrijke Start en heeft als doel verbindingen te leggen tussen de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein (o.a. welzijn, schuldhulpverlening, werk & inkomen en huisvesting).

Externe link

Pharos themapagina: ‘Eerste 1000 dagen van een kind’

Op deze themapagina van Pharos staan allerlei voorbeelden uit de praktijk, praktische hulpmiddelen bij een lokale aanpak en voorbeelden van voorlichtingsmaterialen, publicaties en trainingen.

Externe link

Kansen voor een Kansrijke Start

Het verhaal vanuit de landelijke coalitie Actieprogramma Kansrijke Start.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.