Nieuws 25 mei 2023

Samenwerken aan de profilering JGZ binnen Kansrijke Start

Op 13 april organiseerde het NCJ een werkmiddag ‘JGZ en Kansrijke Start’. De daaropvolgende dag organiseerde AJN een workshop over Kansrijke Start tijdens de AJN-dag. De resultaten van beide dagen zijn gedeeld en er is besloten om gezamenlijk te werken aan de profilering van de JGZ binnen Kansrijke Start. Dit heeft als doel om de samenwerking tussen netwerkpartners te verbeteren en zo de ondersteuning aan gezinnen in een kwetsbare situatie te versterken.

Het actieprogramma Kansrijke Start betreft de eerste duizend dagen in de ontwikkeling van een kind. Tot nu toe is er veel aandacht geweest voor het eerste deel in die eerste duizend dagen: preconceptie, zwangerschap en de eerste 6 weken na de bevalling. Logisch dat de geboortezorgpartners hier een belangrijke rol vervulden. De JGZ is – met uitzondering van Nu Niet Zwanger (NNZ) en het Prenataal HuisBezoek (PHB) JGZ voor zwangeren in kwetsbare situaties – in de kamerbrieven en beleidsdocumenten helaas niet altijd even zichtbaar. Hierover zijn we landelijk in gesprek gegaan. Het gaat niet om het niet waarderen van wat de JGZ doet, maar meer een onbekendheid met of onzichtbaarheid van (het precieze takenpakket van) de JGZ.

Resultaten en inzichten van de werkmiddag en vragenlijst

Het NCJ heeft als doel gesteld om in 2023 de positie van de JGZ binnen Kansrijke Start te versterken. Hiervoor is begin 2023 een vragenlijst uitgezet en is op donderdagmiddag 13 april een werkmiddag  ‘JGZ binnen Kansrijke Start’  voor JGZ-medewerkers georganiseerd. Verschillende JGZ-disciplines waren vertegenwoordigd. In het nieuwsbericht ‘We mogen vaker trots zijn op wat goed gaat’ vind je een samenvatting van die middag. Ook vind je hieronder de presentatie terug met de uitkomsten van de vragenlijst die eerder was uitgezet.

Belang van integrale samenwerking en lokale coalities

Op de lustrumdag van de AJN is tijdens een workshop stilgestaan bij de integrale samenwerking met de geboortezorgpartners en de rol van de jeugdarts in het kader van Kansrijke start. Er kwam duidelijk naar voren dat juist bij de vorming van de lokale en regionale coalities nu veel kansen zijn om de JGZ verder op de kaart te zetten. Hier vind je de presentatie van deze AJN-workshop.

De koppen bij elkaar steken

De conclusie van beide middagen is dat we moeten gaan werken aan onze (JGZ-)profilering binnen Kansrijke Start. Waar zijn wij van en wat hebben wij in die eerste duizend dagen te bieden? Hoe breng je dat voor het voetlicht? Intern en extern? Landelijk, regionaal en lokaal? Het is tijd de koppen bij elkaar te steken. We weten dat de V&VN hier ook actief mee bezig is en we zijn bondgenoten hierin. Ook de brancheverenigingen GGD GHOR NL en ActiZ Jeugd zijn uitgenodigd mee te denken en doen.

Deel jouw succesverhalen met ons!

Maar…we weten ook dat er al heel veel mooie regionale en lokale voorbeelden zijn om jezelf als JGZ te laten zien binnen Kansrijke Start. We willen het wiel niet opnieuw uitvinden. Als je denkt ons te kunnen helpen als uitvoerend JGZ-professional, leidinggevende en/of communicatieadviseur, laat het ons weten. We roepen jou op om mooie voorbeelden met ons te delen. Dat kunnen ervaringen zijn en/of kant en klare (communicatie)producten. Alles is welkom! Je kunt deze delen met Petra Kletter via pkletter@ncj.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.