Ontwikkeling & onderzoek

De preventie van kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen staat in Nederland volop in de belangstelling. Vooralsnog ontbrak het echter aan een interventie waarmee tijdens de zwangerschap en eerste levensjaren van jonge kinderen risicofactoren systematisch worden aangepakt. Het programma VoorZorg voorziet daarin. 

Achtergrond

VoorZorg is gebaseerd op het Amerikaanse programma 'Nurse-Family Partnership' (NFP), dat ontwikkeld is door professor David Olds en in een 30 jaar durend onderzoek effectief is gebleken. Kinder- en jeugdpsychiater Alfons Crijnen nam het initiatief om het programma voor Nederland toegankelijk te maken.

Daarnaast wordt het programma ondersteund door onderzoeksresultaten uit de Verenigde Staten. In drie gedegen studies werden significante effecten van het programma aangetoond.

Hier vindt u verdere informatie:

Onderzoek

Nederlands onderzoek toont aan dat VoorZorg effectief is in Nederland. Evaluatiestudies wijzen uit dat zowel de deelnemende vrouwen als de VoorZorgverpleegkundigen het programma als positief en nuttig ervaren.

Hier vindt u informatie over het Nederlands onderzoek:

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Trudy Dunnink

Telefoon: 06 - 53 97 53 27

E-mail: tdunnink@ncj.nl