Deelnemende JGZ organisaties en gemeenten

Iedereen kan, vanzelfsprekend in overleg met de zwangere, potentiële deelnemers aanmelden bij het VoorZorgteam van de lokale jeugdgezondheidszorg uitvoerende organisatie. 

Informatie voor locaties waar VoorZorg nog niet wordt uitgevoerd

Heeft jouw JGZ-organisatie of gemeente interesse in deelname aan VoorZorg? Dan kun je informatie opvragen bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid bij Lieke van der Meulen, via e-mail voorzorg@ncj.nl of telefoon 06 13 13 64 99.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
VoorZorg

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: voorzorg@ncj.nl