OUD Wat is vakmanschap?

Vakmanschap is meer dan professionaliteit. Professionaliteit gaat over kennis en vaardigheden. Vakmanschap gaat over ervaring opdoen, blijven leren en werken vanuit gemeenschappelijke waarden.

Van professional naar vakmens

Een vakmens word je. Na je opleiding ben je startbekwaam: je bent geschoold in het denkwerk en bezit de basisvaardigheden om je te kunnen ontwikkelen tot vakmens. Tijdens je werk bouw je ervaring, routine, handelingssnelheid en een handelingsrepertoire op. Naast kennis, vaardigheden en (beroeps)houding, verwerf je ‘tacit knowledge’ (onbewuste kennis of ontastbare kennis). Ook leer je, door op te trekken met collega’s tijdens werk en nascholingen, de dieperliggende waarden en opvattingen kennen die bij je beroepsgroep horen. Zo ontwikkel je je van professional naar vakmens. Vakmensen voelen zich vervolgens verantwoordelijk voor het bereiken van het doel van hun beroepsgroep. Zij bouwen met elkaar een eigen identiteit op, een gemeenschappelijke visie waarin ze geloven en gemeenschappelijke waarden waar ze voor staan en gaan.

Kortom, voor vakmanschap is niet alleen scholing maar juist ook ervaring, verdieping, autonomie, motivatie én verbinding met je beroepsgroep nodig. Deze verbinding ontstaat niet alleen vanuit de vakinhoud maar juist ook vanuit gemeenschappelijke waarden. Vakmanschap ontstaat door samen te werken, samen op te trekken en van elkaar te leren. Zo groei je samen tot een sterke JGZ met JGZ-professionals die in hun kracht staan.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl