Inspiratie

Wil je meer lezen over (waardengedreven) vakmanschap? Wij hebben wat tips voor je!

  • Bekijk de presentatie van Jako Burgers (voorzitter Richtlijnen Advies Commissie (RAC), adviseur bij het NHG en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht) over persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? (februari 2021)
  • Met de Quickscan destigmatisering krijg je inzicht in de welke mate waarin je - vaak onbewust - stigmatiserend werkt.
  • Kiki Lombarts laat in een masterdialoog zien hoe een aantal krachten in de huidige samenleving onze zorg hebben beïnvloed. Ze ziet een oplossing voor de verdrukking van het vakmanschap in weer meer aandacht voor waarden en dan vooral voor professionele waarden in de zorg.
  • Het boek Wat is er met de dokter gebeurd? ‘Het wringt in de spreekkamer tussen bedrijfsmatige efficiency en professionele betrokkenheid, tussen optimale toepassing van de noodzakelijke technologie en aandacht voor de kwetsbare medemens, tussen meetbare en merkbare zorg, tussen de zorg verleend aan de “elektronische” patiënt en de patiënt van vlees en bloed.’ Zo staat het in de inleiding van Wat is er met de dokter gebeurd?, waarin een dertigtal artsen en mensen van buiten de zorg zich verdiepen in de antwoorden op die dringende vraag (Uit: Medisch Contact, november 2018).
  • Rapport RVS Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg: De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RSV) schrijft dat het verantwoorden in de zorg weer moet komen te liggen bij de zorgverlener zelf. Het moet bijdragen aan gezamenlijke besluitvorming door patiënt of cliënt en zorgverlener. 
  • Blogs van Yvonne Vanneste over onder andere (waardengedreven) vakmanschap.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl