PGO & JGZ Persoonlijke GezondheidsOmgeving

PGO & JGZ

Informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot de Persoonlijke GezondheidsOmgeving en de JGZ.

Informatie

In de zorg wordt in het hele land al een aantal jaren gewerkt om gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en burgers tot stand te brengen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De organisatie MedMij schrijft hiervoor de spelregels en zorgt dat de uitwisseling veilig verloopt.

Naast gegevens vanuit de huisarts, ouderenzorginstelling of het ziekenhuis vinden we het belangrijk dat burgers ook online over hun JGZ-gegevens kunnen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een compleet vaccinatie-overzicht, een digitaal groeiboekje of seksuele gezondheidsgegevens. Dit sluit bovendien aan bij de focusverschuiving van zorg naar preventie en de ambitie van meer gezonde, mondige en digitaal vaardige burgers.

 

WEBINAR

 

Er is 28 september 2021 een webinar gehouden om te informeren over de stand van zaken van de PGO ontwikkelingen en om te inventariseren wat de behoefte en ambitie is van de JGZ. 

Het webinar bestaat uit verschillende presentaties en een interactief deel om de behoefte op te halen.

De webinar is hier na te kijken en luisteren.

 

Deel dit met je netwerk